"Wilt u doneren aan het MDRA?"

Wilt u doneren aan het MDRA?

Dat kan heel voordelig via een schenking. Het MDRA heeft namelijk een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat het MDRA geen schenkbelasting of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Voor de donateur brengt dit ook fiscale voordelen met zich mee. Giften die via het MDRA worden gedaan kunnen, binnen de daarvoor geldende regels, van de inkomsten- of vennootschapsbelasting worden afgetrokken.

Wij zijn een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk die gesubsidieerd wordt om iedere burger in de regio Amsterdam bij te staan. Wij werken met 6 fte voor de regio, die in 2017 1.035.506 inwoners heeft.

Reken met de Schenkcalculator uit hoeveel procent u kunt terugkrijgen van de Belastingdienst. Voor belastingstechnische vragen over uw donaties kunt u kijken op de website van de Belastingsdienst of bellen met de Belastingtelefoon: 0800 - 05 43 (gratis).

» Overzicht getuigschriften

-A +A