"Het Parool: Meldpunt ontvangt meer en heftigere meldingen discriminatie"

De Amsterdamse Discriminatievoorziening MDRA heeft het afgelopen jaar opvallend meer klachten ontvangen op de discriminatiegrond "Afkomst en huidskleur" 

392 slachtoffers meldden zich in 2017 met hun klacht op deze grond bij het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA), tegenover 314 in 2016.

De meeste meldingen betreffen anti-zwart-racisme en discriminatie van Amsterdammers met een Marokkaanse achtergrond. Op de werkvloer bijvoorbeeld, in de publieke ruimte (''buiten'') en bij collectieve voorzieningen waaronder bijvoorbeeld het openbaar vervoer.

Volgens Lucienne Gena, directeur van MDRA, vindt er een zorgelijke verharding in de samenleving plaats. Van beledigend taalgebruik, vijandige bejegening tot omstreden behandeling en pure uitsluiting. Ze besloot er op verzoek iets over te zeggen, naar aanleiding van het spoeddebat morgen in de Amsterdamse gemeenteraad , over de onthoofde pop die vorige week aan het hek voor de Emir Sultan moskee werd geketend. 

Het incident werd breed uitgemeten in het nieuws. Maar het is lang niet het ergste wat Lucienne Gena heeft zien voorbij komen. Schrijnende voorbeelden heeft ze in overvloed.  

Zo zijn er diverse meldingen van vrouwen met een hoofddoek die zomaar in haar gezicht gespuugd worden, van een zwangere vrouw met een hoofddoek die van haar fiets wordt getrapt. Met bijgaande toegeschreeuwde teksten, niet voor herhaling vatbaar.

Een Marokkaans restaurant dat wordt bedreigd met in brand steken, met de uitgesproken woorden: ze hadden jullie moeten vergassen in plaats van de Joden".  "Of buurtbewoners die een rookbom in de tuin gooienvan een pas in die buurt komen wonen Marokkaans gezin en luidkeels en herhalend roepen: 'We roken alle moslims uit" .

''In enkele gevallen neemt een omstander het op voor het slachtoffer, maar dat zou in veel meer gevallen kunnen en mogen, vindt Lucienne. Ook het melden van discriminatie als je dat hebt zien gebeuren, kan bij het MDRA, anoniem of niet. Dan pakken wij het op, gaan wij op onderzoek''.

Aan de hand van de cijfers kan overigens niet rechtstreeks worden geconcludeerd dat er sprake is van een toename van discriminatie, benadrukt Lucienne. "Het zegt in de eerste plaats iets over de meldingsbereidheid van de slachtoffers. In de tweede plaats misschien iets over de toegankelijkheid en geloofwaardigheid van het Meldpunt. Het MDRA geeft onder andere middels informatie-bijeenkomsten ook bekendheid aan haar bestaan voor alle inwoners van de regio Amsterdam en over discriminatiegronden waarvoor elke benadeelde terecht kan bij het MDRA. Dit zijn informele, laagdrempelige bijeenkomsten, op verzoek aangeboden door het divers samengestelde MDRA team.

Slachtoffers van discriminatie zijn uit zichzelf doorgaans terughoudend met het naar buiten treden met hun ervaring, zegt Lucienne. De cijfers zijn volgens dan ook maar een fractie van de werkelijke omvang van het probleem.  "Dat komt onder andere omdat discriminatie overal, vaak, en ook vaak bij instellingen ervaren wordt. Het vertrouwen dat een klacht iets zou kunnen oplossen is bij niet-melders daarom doorgaans klein."

Het MDRA heeft als doel de omvang van alle gevallen van discriminatie die in artikel 1 van de Grondwet staan en in de regio Amsterdam voorkomen, in kaart en in de openbaarheid te brengen. Het ondersteunt slachtoffers van discriminatie door middel 1e opvang, uitgebreide klachtbehandeling met bijbehorend onderzoek, waar mogelijk bemiddeling en een (duurzame) oplossing voor de situaties.

» Overzicht getuigschriften

-A +A