Basisschool De Waterkant is tegen discriminatie

Leerkracht van groep 8, Jolanda van Meegdenburg, van OBS De Waterkant benaderde het MDRA voor een gastles. Op de school wordt gebruik gemaakt van de lessen van de Vreedzame School waarbij ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken. De leerlingen worden onder meer getraind in het voeren van mediatie-gesprekken. Een gastles over vooroordelen en discriminatie past hier prima bij.

Ter voorbereiding heeft Jolanda met haar groep het spel Wie is Wie gespeeld van de Anne Frank Stichting. Uitgangspunt van het spel is dat iedereen stereotypen heeft. Een stereotype is een karakteristiek beeld dat we van een groep hebben. Bij dit spel worden twee verhalen voorgelezen waarbij de leerlingen het juiste plaatje bij de juiste persoon moeten leggen. Opvallende uitkomst van het spel was dat slechts één van de zes groepen de plaatjes bijna goed had neergelegd en de andere groepen een totaal ander beeld hadden gevormd bij de personages in de verhalen.

posterOok tijdens de gastles op maandag 31 oktober bleken de leerlingen (29) stereotype denkbeelden te hebben. Bijvoorbeeld op de vraag welk beroep Kimberly heeft. Een eerste reactie van een leerling was schoonmaakster omdat zij witte kleding draagt en zij een schoonmaakster kent die altijd dezelfde witte kleding draagt.

Tijdens de mindmap discriminatie gingen de leerlingen enthousiast aan de slag. Hun doel was de topscore van 53 woorden te verslaan. Eén groep behaalde 61 woorden! Zij schreven onder andere: racisme, handicap, onzeker, pesten, arm, zelfmoord, boeken, bang, verslaving. Daarna gingen de leerlingen aan de slag met de muurkrant. Totaal vier grote vellen werden gevuld met gedichten, tekeningen, strips, graffiti, stopborden met de tekst centraal: groep 8 is tegen discriminatie!

tekening NikoNiko was zo vriendelijk om haar bijdrage aan de muurkrant mee te geven zodat dit op de site van het MDRA kon worden geplaatst. Haar gedachte bij de tekening was om een affiche te maken voor een meldpunt discriminatie.

-A +A