Beroepsopleiding moet ook oudere studenten toelaten

Scholen voor beroepsonderwijs mogen studenten niet weigeren omdat zij ouder zijn dan de gemiddelde leerling op school. Het verbod op discriminatie vanwege leeftijd geldt ook voor de toelating tot het beroepsonderwijs.

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) sprak onlangs in vier zaken het oordeel uit dat ROC’s ten onrechte individuele studenten hadden geweigerd vanwege hun leeftijd. De studenten zouden te oud zijn voor de beroepsopleidende leerweg, de BOL-opleiding. De zaken zijn voorgelegd door Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) en Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) naar aanleiding van klachten van studenten. Zij vroegen de CGB te onderzoeken of het toelatingsbeleid van de ROC’s is toegestaan.

In een aantal gevallen hebben ROC’s studenten van 27 jaar of ouder afgewezen voor de BOL-opleiding. Bij de intake zeiden de scholen dat het leeftijdsverschil met de gemiddelde student van 17 jaar te groot was. Ook zou het voor een oudere student moeilijk zijn om een stageplek te vinden. Om die redenen werden zij afgewezen. Ten onrechte, oordeelt de CGB. Het leeftijdsverschil is geen reden om een student op af te wijzen. Ook het vinden van een stage is in veel gevallen wel mogelijk.

Over het algemene beleid van de ROC’s bij de toelating van oudere studenten oordeelde de CGB dat er geen sprake is van verboden onderscheid. Alle scholen gaven aan dat leeftijd geen onderdeel is van het toelatingsbeleid. De scholen adviseren de oudere studenten wel om zich, vanwege het leeftijdsverschil, niet aan te melden. Maar dit advies is vrijblijvend en dat mag. Veel studenten vatten het advies echter op als een afwijzing. Daarom beveelt de CGB de scholen aan om de status van het advies duidelijker aan studenten kenbaar te maken.

Lees ook de samenvattingen en de volledige oordelen op www.cgb.nl (2011-592011-602011-612011-62). 

Bron: CGB

-A +A