Bijna 100 meldingen over zg. 'anti-homo' flyer in de brievenbus

Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam heeft tot nu toe 97 meldingen ontvangen over de zg. 'anti-homo' flyer die bewoners in Oud-West en Nieuw-West rond 18 oktober in de brievenbus vonden. Op de flyer worden moslims, christenen en joden opgeroepen om zich te verenigen tegen homoseksualiteit. Veel melders benadrukken dat de flyers aanzetten tot haat en dat we dat niet in de stad kunnen gebruiken.

Op de flyer worden teksten uit de bijbel, de Thora en de Koran geciteerd met daarboven de tekst 'Volgens het jodendom, christendom en de islam is homoseksualiteit verboden.' Ook wordt beweerd dat bijna een derde van de homoseksuele ouders kinderen seksueel misbruikt.

Melden bij het Meldpunt Discriminatie

Het aantal meldingen is voor de gemeente Amsterdam, politie en het OM een graadmeter om de maatschappelijke onrust en verontwaardiging onder Amsterdammers te peilen. Hoe meer meldingen, hoe beter inzichtelijk kan worden gemaakt dat Amsterdammers willen dat de verdachten worden opgespoord en de gemeente mogelijke stappen zet. Uw melding is daarom van belang.

Kent u in uw omgeving mensen die ook zo’n flyer hebben ontvangen en dat willen melden?

Vraag hen dan om het telefonisch (020-6385551) of per e-mail te melden bij het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (discriminatie@mdra.nl). Noem daarbij in elk geval de straat en de postcode. 

Het meldpunt registreert de meldingen en koppelt de aantallen terug aan de gemeente, de politie en het OM. De politie ontving veel telefoontjes van mensen die aangifte willen doen. Er werd al aangifte opgenomen. Het Openbaar Ministerie onderzoekt momenteel of de inhoud van de flyer en het verspreiden ervan strafbare feiten opleveren. 

-A +A