Bo-rent B.V. discrimineert door een EU-paspoort/ID-kaartte vereisen

Een Hongaarse vrouw die in Nederland woont en werkt wilde een auto huren bij een Bo-rent vestiging in Amsterdam. Bo-rent annuleerde de verhuur omdat zij een Hongaars rijbewijs heeft. Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) diende namens de vrouw een klacht in bij Bo-rent. Correspondentie over en weer leidde er niet toe dat Bo-rent zijn standpunt wijzigde. Reden voor het het MDRA om het College voor de Rechten van de Mens (CRM) om een oordeel te vragen.

In de verhuurvoorwaarden van Bo-rent staat ook vermeld dat voor het huren van een auto tevens een EU-paspoort/ID-kaartvereist is. Ook daar vroeg het MDRA het CRM een oordeel over. Op 29 december 2014 oordeelt het CRM dat Bo-rent door het vereisen van een Nederlands rijbewijs verboden (indirect) onderscheid maakt op grond van nationaliteit. Op 20 augustus 2015 oordeelt het CRM dat Bo-rent door het vereisen van een EU-paspoort/ID-kaartverboden (direct) onderscheid maakt op grond van nationaliteit.

Onderstaand treft u een samenvatting van dit laatste oordeel aan en een link naar beide oordelen op de website van het CRM.

Oordeelnummer 2015-96
Datum: 20 augustus 2015

Situatie
Bo-rent B.V. verhuurt uitsluitend auto’s aan personen met een Europees paspoort/ID- kaart. Volgens Bo-rent B.V. eist zij een EU-paspoort/ID-kaart, omdat zij het (toe)zicht op haar eigendommen wil bewaken. Een antidiscriminatiebureau vraagt het College te beoordelen of deze verhuurvoorwaarde discriminatie op grond van nationaliteit oplevert.

Beoordeling
Door te eisen dat iemand over een EU-paspoort of een EU-identiteitskaart beschikt, kunnen personen met een nationaliteit van een niet EU-lidstaat, bij Bo-rent geen auto huren. Dit is onderscheid op grond van nationaliteit en dat is verboden, tenzij een wettelijke uitzondering bestaat. Bijvoorbeeld omdat er wetten en regels gelden waarin de nationaliteit bepalend is. Bo-rent toont niet aan dat er een wettelijke uitzondering van toepassing is. Daarom discrimineert Bo-rent.

Oordeel
Het College voor de Rechten van de Mens spreekt als zijn oordeel uit dat Bo-rent B.V. verboden onderscheid op grond van nationaliteit maakt door bij de autoverhuur een EU-paspoort of een EU-identiteitskaart te vereisen.

De volledige oordelen kunt u lezen via deze links:

https://mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2015-96/detail

http://www.mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2014-174/detail

-A +A