Bo-rent B.V. discrimineert een Hongaarse vrouw

Een Hongaarse vrouw die in Nederland woont en werkt wilde een auto huren bij een Bo-rent vestiging in Amsterdam en vulde daarvoor een aanvraagformulier in op de website. Bo-rent mailde haar dat de verhuur werd geannuleerd omdat zij een Hongaars rijbewijs heeft. Vervolgens probeerde haar vriendin, die ook uit Hongarije komt, telefonisch een auto te huren. Een medewerker van Bo-rent vertelde haar dat er geen auto’s verhuurd worden aan Hongaren. De vrouw wees de medewerker erop dat zij in Nederland woont en werkt en dat Bo-rent hiermee de wet overtreedt. Ook bij een andere vestiging weigerde men haar een auto te verhuren omdat zij een Hongaarse vrouw is.

Het Meldpunt Discriminatie Amsterdam (MDRA) diende namens de vrouw een klacht in bij Bo-rent. Bo-rent werd door het MDRA gewezen op de gelijkebehandelingswetgeving en erop attent gemaakt dat het College voor de Rechten van de Mens in 2012 ook al eens oordeelde dat Bo-rent verboden onderscheid maakte. Correspondentie over en weer leidde er niet toe dat Bo-rent zijn standpunt wijzigde. Bo-rent bleef van mening dat er geen sprake is van discriminatie ‘omdat iedereen in het bezit van een Nederlands rijbewijs moet zijn’. Reden voor het het MDRA om het College voor de Rechten van de Mens om een oordeel te vragen. Onderstaand treft u een samenvatting van dit oordeel aan.

Oordeelnummer 2014-174
Datum: 29-12-2014

Situatie
Een Hongaarse vrouw wilde een auto huren bij Bo-rent B.V.. Zij heeft een Hongaars rijbewijs. Bo-rent B.V. weigert aan de vrouw een auto te huren, omdat zij niet in het bezit is van een Nederlands rijbewijs. Bo-rent B.V. verhuurt uitsluitend auto’s aan personen met een Nederlands rijbewijs en een Europees paspoort/ID- kaart. Volgens Bo-rent B.V. eist zij een Nederlands rijbewijs om huurders die gehuurde auto’s niet terugbrengen of op een andere manier het contract niet naleven, te kunnen traceren.

Oordeel College
Het College voor de Rechten van de Mens spreekt als zijn oordeel uit dat Bo-Rent B.V. jegens de vrouw verboden onderscheid op grond van nationaliteit heeft gemaakt door haar om een Nederlands rijbewijs te vragen teneinde een auto te verhuren.

Toelichting
Bo-rent B.V. verhuurt uitsluitend auto’s aan personen met een Nederlands rijbewijs. Deze regel treft vooral personen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben. Bo-rent B.V. maakt dus indirect onderscheid op grond van nationaliteit. De wet verbiedt onderscheid op grond van nationaliteit, tenzij er een goede reden voor is. Bo-rent B.V. stelt dat deze eis noodzakelijk is, omdat de politie aan de hand van het Burgerservicenummer dat op Nederlandse rijbewijzen staat vermeld, makkelijk kan achterhalen waar de huurder woont en zo verdwenen auto’s snel kan traceren. Het College oordeelt dat Bo-rent B.V. onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er geen alternatieven zijn om te bewerkstelligen dat verdwenen verhuurde auto’s getraceerd kunnen worden. Bo-rent B.V. heeft bijvoorbeeld niet onderzocht of een Nederlands rijbewijs de enige manier is waarop de politie verdwenen auto’s kan opsporen. Daarom staat voor het College onvoldoende vast dat de eis van een Nederlands rijbewijs voor Bo-rent B.V. noodzakelijk is. Nu Bo-rent B.V. geen objectieve rechtvaardiging (goede reden) heeft voor het gemaakte onderscheid, is het onderscheid dan ook verboden.

Het volledige oordeel kunt u hier lezen.

-A +A