Discriminatie geen abstract begrip

Vlak voor de voorjaarsvakantie heeft het MDRA op dinsdag 15 en vrijdag 18 februari gastlessen gegeven op RK Scholengemeenschap Thamen in Uithoorn.

Totaal hebben meer dan 80 derdejaars leerlingen van het VMBO een lesuur informatie gekregen over wat discriminatie is en wat je er zelf tegen kunt doen. Met voorbeelden uit de praktijk, waarbij de posters werden gebruikt, zorgden medewerkers van het MDRA ervoor dat de leerlingen het effect van discriminatie te zien kregen.

posterDiscriminatie is niet langer een abstract begrip, maar heeft nu een naam gekregen. Bijvoorbeeld Arjan die als homo bespuugd is of Marieke die haar baan verliest vanwege haar zwangerschap. Met quizvragen werden de leerlingen geprikkeld hun eigen mening te geven of wel of geen sprake is van discriminatie. Mag je als eigen ondernemer kiezen wie je klanten zijn? Misschien als je deze ondernemer handelt vanuit zijn eigen geloof? Nee, ook dat is discriminatie. Zeker deze vraag leverde discussie op.

Tijdens het lesuur was ook ruimte voor de leerlingen om eigen ervaringen te delen. Zo gaf een meisje het voorbeeld dat haar moeder geen boot mocht huren omdat zij een vrouw was (en dat zou onverantwoord zijn). Ook gaf een jongen toe dat zijn oma racist is en hier openlijk voor uitkomt. Hij weet dat hij haar mening over buitenlanders niet kan veranderen maar hij vindt toch belangrijk om te zeggen dat hij het niet normaal vindt.

Iemand voor de grap een bijnaam geven: humor of discriminatie? Vooral de televisieserie New Kids is populair en leerlingen geven elkaar bijnamen die veelvuldig in deze serie gebruikt worden. Volgens één van de jongens weet je wel dat het niet zo bedoeld is en het is toch wel grappig. Maar als je dag in dag uit zo genoemd wordt, is het dan nog steeds grappig? En wat als iemand jou een bijnaam geeft? De leerlingen geven toe dat het lastig is om hier wat van te zeggen. Zeker als het al vaak is gebeurd. Uiteindelijk besluiten de leerlingen dat bepaalde bijnamen niet meer gebruikt moeten worden, want dat kan wel eens kwetsend zijn.

Bij de nabespreking vertelden de leerlingen wat bij hen indruk heeft gemaakt. Hier volgen enkele reacties:

"Een gebouw niet in kunnen met een rolstoel omdat er drempel ligt. Ik wist niet dat je dat ook als discriminatie kunt ervaren." "Ik had geen idee dat je ook echt iets kunt bereiken als je werk maakt van discriminatie, zoals bij het voorbeeld van Marieke en haar zwangerschap". "Ik heb geleerd dat het zin heeft om te melden omdat het MDRA ook echt iets doet met je melding".

Het MDRA zal in april weer op deze school terugkomen met het project Respect Estafette waarin penvrienden zullen gaan schrijven met tweedejaars leerlingen over vooroordelen en discriminatie. Geïnteresseerd in dit project? Of wil je nog penvriend worden? Klik hier voor meer informatie.

-A +A