Festivals en evenementen onvoldoende toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking

Onderzoeksresultaten ‘Evenementen zonder beperking’

Toegankelijkheid van festivals en evenementen voor mensen met een visuele en/of lichamelijke beperking heeft de hoofdrol gespeeld in het onderzoek 'Evenementen zonder beperking' van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA). Het onderzoek kwam tot stand naar aanleiding van een aantal klachten over de toegankelijkheid van een evenement.  Het MDRA gaf een onderzoeksteam de opdracht om van tenminste tien evenementen binnen de regio Amsterdam de toegankelijkheid in kaart te brengen.

Algemene conclusie
Het onderzoeksteam beoordeelde de toegankelijkheid in het algemeen als matig. Positieve uitschieters zijn Appelsap en de Uitmarkt, die een voldoende scoren. Punten waar voornamelijk verbeteringen mogelijk zijn is de bruikbaarheid van het terrein. Vaak ontbraken verharde looproutes of waren er obstakels op het terrein waardoor dit lastig begaan werd, zeker nadat er een bui was gevallen. Ook de informatievoorziening over de beschikbare voorzieningen kan beter, bijvoorbeeld door op een plattegrond de voorzieningen duidelijk aan te geven of op de website te vermelden dat hulphonden toegelaten worden en dat rolstoeltoegankelijke toiletten aanwezig zijn. Die laatste waren overigens te vinden op het merendeel van de festivals, al werd deze een enkele keer als opslag voor schoonmaakmiddelen gebruikt. De medewerkers waren echter zeer behulpzaam en het toilet snel klaar voor gebruik. In het eindrapport (zie bijlage) staat een overzicht van alle onderzoeksresultaten.

Wat is toegankelijkheid?
Toegankelijkheid is de mogelijkheid voor mensen om zelfstandig en op een gelijkwaardige manier gebruik te maken van de omgeving, voorzieningen, producten en diensten. Volgens de Nederlandse wetgeving is iedereen gelijkwaardig en hebben mensen met een beperking dezelfde rechten en plichten als mensen zonder beperking.

Wat is er onderzocht?
Het onderzoek betreft vijf facetten van toegankelijkheid:

1. Informatievoorziening over de toegankelijkheid van een evenement (denk aan de website, flyers)

2. De route naar het evenement: kan ik er komen?

3. De entree van een evenement: kan ik naar binnen?

4. De inrichting van het terrein: kan ik gebruikmaken van de voorzieningen, zijn er voorzieningen getroffen voor mensen met een beperking? (denk aan een rolstoeltoegankelijk toilet).

5. Sociale toegankelijkheid: hoe is de sfeer op het terrein, zijn medewerkers en bezoekers meedenkend en behulpzaam?

Wat is er te vinden in deze rapportage?
De rapportage geeft een overzicht van de onderzoeksresultaten van de tien onderzochte evenementen en bevat adviezen hoe de toegankelijkheid is te verbeteren. De in dit rapport beschreven adviezen zijn bruikbaar voor iedere festivalorganisator die een start wil maken met het verbeteren van de toegankelijkheid van zijn of haar evenement.

Voor wie doen we het eigenlijk?
Volgens de Rijksoverheid (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gehandicapten) heeft ruim 1 miljoen Nederlanders een handicap. De aard van de beperkingen loopt zeer uiteen en is deels leeftijdsgebonden. Maar iedereen kan zijn been breken en tijdelijk in een rolstoel belanden. Fijn als je dan toch je favoriete festival kunt bezoeken!

Tot slot
Dit onderzoek is niet bedoeld om festivalorganisaties te wijzen op wat er allemaal niet goed is. Wel hoopt het MDRA de organisatoren van festivals en evenementen met dit rapport duidelijk te maken wat toegankelijkheid betekent en met welke (betrekkelijk eenvoudige) aanpassingen een festival een feest kan zijn waar iedereen, met of zonder beperking, zich welkom en thuisvoelt.

-A +A