Foute naam, dus geen baan

Mo heeft gesolliciteerd naar de functie verkoper bij een grote winkelketen. Aan zijn digitale sollicitatiebrief heeft hij zijn c.v. met foto toegevoegd. Binnen een paar dagen ontvangt hij van de afdeling P&O het bericht dat hij niet geselecteerd is, ‘omdat andere kandidaten beter aan het profiel voldeden’. Als hij nog eens op de website kijkt, ziet hij tot zijn verbazing dat de vacature daar nog steeds op vermeld staat. Omdat hij meent dat hij wel aan de gestelde eisen voldoet, de afwijzing een vrij algemene tekst is en de vacature nog steeds op de website staat, heeft hij het vermoeden dat hij op grond van zijn afkomst is afgewezen voor de functie. Zijn naam en pasfoto op zijn c.v. maken immers duidelijk dat hij van allochtone afkomst is.

Hij neemt de proef op de som en stuurt een nieuwe sollicitatiebrief, waarin hij alleen zijn naam wijzigt in Dennis van Dijk en een pasfoto toevoegt van een man met blond haar. De reactie van de afdeling P&O bevestigt zijn vermoedens: als ‘Dennis’ is hij nu wel door de eerste selectie gekomen en wordt hij meegenomen in de vervolgprocedure.

Mo, die al eerder het vermoeden heeft gehad dat zijn afkomst een rol heeft gespeeld bij het vinden van een baan, neemt contact op met het MDRA. Ook de klachtbehandelaar van het MDRA is van mening dat dit duidt op discriminatie op grond van afkomst / ras. Mo stuurt haar de correspondentie die hij heeft gevoerd met het bedrijf en het MDRA stuurt een brief naar het hoofd P&O van het bedrijf en vraagt om de klacht te onderzoeken.

Vrij snel daarna komt er een uitgebreide reactie van het hoofd P&O. In de brief wordt allereerst toegelicht dat het bedrijf het belangrijk vindt dat het personeel een afspiegeling is van de maatschappij. Met cijfers wordt aangegeven dat een groot deel van het personeelsbestand van allochtone afkomst is. Het hoofd P&O is bij de recruiters van het bedrijf nagegaan hoe het kon gebeuren dat ‘Mohammed’ met precies hetzelfde c.v. niet door de eerste selectie is gekomen en ‘Dennis’ wel. Het bedrijf heeft door de vele vestigingen veel personeel in dienst en omdat er ook veel studenten voor hen werken, is het verloop groot. Er zijn dan ook meerdere recruiters in dienst die de briefselectie uitvoeren. Als de brief van een kandidaat door de eerste selectie komt, dan wordt deze doorgestuurd naar de manager van de betreffende vestiging. Deze kiest uit deze brieven met welke kandidaten hij een sollicitatiegesprek wil voeren. Het blijkt dat de selectie van de brieven van Mo en Dennis door twee verschillende recruiters is gedaan. De ene heeft Mo direct afgewezen omdat hij niet aan alle eisen voldoet, de ander heeft Dennis doorgestuurd naar de manager en daarbij vermeld dat het een twijfelgeval is, omdat hij niet aan alle eisen voldoet.

Uiteraard kan daarmee niet geheel uitgesloten worden dat zijn afkomst geen rol heeft gespeeld, maar zowel Mo als het MDRA hebben door de uitgebreide reactie van het hoofd P&O wel een andere indruk gekregen. Daaruit blijkt dat het goed is om als je denkt dat je gediscrimineerd wordt een klacht in te dienen en om een onderzoek te vragen. Mocht daaruit blijken dat afkomst wel een rol heeft gespeeld dan kunnen de schuldigen berispt worden.

-A +A