Gemeente Amsterdam schaft verplichte sekseregistratie af

In augustus 2015 stelde D66 raadsvragen over de noodzaak en afschaffing van sekseregistratie: de keuze voor een geslacht op formulieren. Het college is het met de vragensteller eens: “het invullen van geslacht is lang niet altijd nodig”. Alle Amsterdammers moeten zelf kunnen bepalen of en hoe zij zich laten registreren.

Al sinds 2012 is in gemeentelijke formulieren de aanduiding heer/mevrouw als ‘niet verplicht’ veld opgenomen. Er staan op de website www.amsterdam.nl echter nog formulieren van vóór 2012. Het college gaat nu een stap verder en gaat ook al deze formulieren bekijken. Waar dit niet wettelijk verplicht is, verdwijnt de sekseaanduiding als verplichte optie. Het staat de invuller dan vrij om wel of niet een geslacht in te vullen. Dit optionele veld staat alleen daar waar de gemeente een ontvangstbevestiging stuurt zodat de juiste aanhef gebruikt kan worden. Voor 1 januari 2016 zijn alle formulieren aangepast.

In maart van dit jaar werd er door het ministerie van Justitie onderzoek gedaan naar sekseregistratie bij overheidswetgeving. Het bleek dat sommige bevolkingsgroepen zich niet herkennen in de categorie ‘man’ of ‘vrouw’. Het vragen naar geslacht bij aanvragen of meldingen vanuit de overheid is niet altijd verplicht of nodig. Ook op formulieren van de gemeente Amsterdam wordt er vaak gevraagd aan de bewoner om een hokje man of vrouw aan te kruisen.

-A +A