Het Slotervaartziekenhuis heeft verboden onderscheid op grond van leeftijd gemaakt door een 52-jarige student af te wijzen voor een stageplaats

Situatie
Een student van 52 jaar oud volgt sinds 2009 een BOL-opleiding tot dokstersassistent. Een verplicht onderdeel van deze opleiding is het volgen van een stage. De student heeft een stageplek gevonden bij het Slotervaartziekenhuis. Drie dagen voordat zijn stage begint, krijgt hij een e-mail waarin staat dat de Raad van Bestuur hem heeft afgewezen voor de stageplaats. In de e-mail staat onder meer: “Het gaat in uw geval om de combinatie van leeftijd en het ontbreken van ervaring in de zorg.” Het Slotervaartziekenhuis stelt niet verantwoordelijk te zijn voor de verstuurde e-mail.  Daarnaast stelt het ziekenhuis dat tegelijkertijd met zijn stage op de betreffende afdeling ook een functie voor doktersassistent is vrijgekomen. Het was niet mogelijk zowel een doktersassistent als een stagiair in te werken. Daarom, en niet vanwege zijn leeftijd, is de student afgewezen. De student dient hierover een klacht in bij het MDRA.

Oordeel
De Commissie is van oordeel dat het Slotervaartziekenhuis verboden onderscheid op grond van leeftijd heeft gemaakt bij de afwijzing van de student voor een stageplaats.

Toelichting
De Commissie acht het Slotervaartziekenhuis verantwoordelijk voor e-mails die medewerkers versturen. Uit de e-mail van het ziekenhuis aan de student leidt de Commissie een vermoeden van onderscheid af, nu daarin de leeftijd van de student expliciet als reden voor afwijzing wordt genoemd. Het Slotervaartziekenhuis heeft de Commissie niet overtuigd dat leeftijd niet (mede) een rol heeft gespeeld bij de afwijzing van de student voor de stageplaats. Het Slotervaartziekenhuis heeft ook na de e-mail in haar correspondentie aan de student op zijn leeftijd gewezen, waardoor hij op termijn geen geschikte kandidaat zou zijn voor de vrijgekomen functie van doktersassistent. Voor die functie zocht het ziekenhuis een jonge kandidaat.

Het volledige oordeel 2011-83 is te lezen op de site van de CGB.

-A +A