In 2014 fors meer discriminatieklachten in Amsterdam

In 2014 ontving het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) 2142 klachten over discriminatie en 745 informatieverzoeken, tegenover 982 respectievelijk 899 in 2013. Veel Amsterdammers dienden een klacht in overde uitspraken van Geert Wilders (‘Willen jullie meer of minder Marokkanen’) op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. Het MDRA ontving hierover 1203 meldingen.

Discriminatie bij de arbeid op de gronden ras, leeftijd en geslacht wordt het vaakst gemeld. Het MDRA ontvangt vaker meldingen van sollicitanten, maar de discriminatie is als gevolg van de één op één situatie niet altijd met bewijs te onderbouwen. Als meerdere objectieve feiten een vermoeden van discriminatie rechtvaardigen, dan wordt de klacht in behandeling genomen. Uitsluitend ‘een gevoel te worden gediscrimineerd’ is te vaag en wordt alleen geregistreerd.

Klachtenbehandeling is een proces dat voor de buitenwereld pas zichtbaar wordt wanneer het resultaat oplevert, bijvoorbeeld door een zaak die gewonnen wordt bij het College voor de Rechten van de Mens. De voorlichtingsactiviteiten en de projecten van het MDRA daarentegen dragen bij aan de zichtbaarheid van het MDRA in de stad. 

In 2014 werdenopnieuw meer gastlessen in het onderwijs uitgevoerd dan in voorgaande jaren: een stijging van 203 lessen in 2013 naar 237 in 2014. In december presenteerde het MDRA de onderzoeksresultaten van het onderzoek naar de toegankelijkheid van festivals en evenementen.

Met ingang van 2014 worden de meldingen van moslimdiscriminatie apart vermeld. Het aantal meldingen en signalen van moslims die zich op grond van hun geloof gediscrimineerd voelen, en de vraag naar cijfers, is hiervoor de reden.

Verspreid door het jaarverslag zijn casussen opgenomen over zaken die het MDRA in 2014 behandeld heeft. Ze geven een goed beeld van de diverse situaties waarin mensen met discriminatie worden geconfronteerd en de manier waarop het MDRA bijdraagt aan het bestrijden ervan. 

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Jessica Silversmith (directeur), bereikbaar op 020 - 638 55 51. 

-A +A