Informatiemarkt Amsterdam Gay Pride

Het is inmiddels traditie dat het eerste weekend van augustus Amsterdam in het teken staat van de Gay Pride. Gedurende een week vinden er vele activiteiten plaats, van tentoonstellingen en lezingen tot sportactiviteiten en feesten. En er is natuurlijk de Canal Pride, de botenoptocht door de Prinsengracht. Naast een groot festijn is Amsterdam Gay Pride ook belangrijk voor de emancipatie en acceptatie van homo-, bi- en transseksuelen. 

Helaas krijgen nog veel homoseksuelen te maken met vooroordelen, discriminatie of geweld. In 2010 ontving het MDRA 168 discriminatieklachten op grond van homoseksuele gerichtheid. Het vermoeden bestaat echter dat dit slechts een fractie is van het werkelijke aantal incidenten. MDRA vindt het daarom belangrijk met een informatiekraam aanwezig te zijn op de informatiemarkt die op zondag 7 augustus van 14.00 – 20.00 uur plaatsvindt op het Thorbeckeplein. Wij gaan ervan uit dat een betere bekendheid er toe leidt dat slachtoffers van discriminatie het MDRA makkelijker kunnen vinden voor het melden van discriminatie.

Het programma van Amsterdam Gay Pride is te vinden op www.weareproud.nl

-A +A