Jaarverslag 2010

In 2010 wisten slachtoffers van discriminatie het MDRA goed te vinden. Het totaal aantal klachten is met 966 groot te noemen. De voorbeelden die u in dit jaarverslag aantreft, geven een goede afspiegeling van de problemen waar Amsterdammers, maar ook inwoners uit de randgemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn dagelijks mee geconfronteerd worden.

Het afgelopen jaar bleef het aantal arbeidsklachten groot. Deze klachten hebben betrekking op alle discriminatiegronden en betreffen alle facetten van de arbeidsverhouding, van werving en selectie tot en met ontslag. Klachten over ras (afkomst) doen zich met name voor bij sollicitaties en bij arbeidsomstandigheden (werkvloer). Klachten over leeftijd met name bij aanname en ontslag. Zorgwekkend is het herhaaldelijk aanbieden van jaarcontracten zonder dat een vast dienstverband volgt. Het niet verlengen van opeenvolgende jaarcontracten treft vooral vrouwen die zwanger zijn (discriminatie op grond van geslacht).  

Signalen uit de samenleving geven aanleiding bepaalde vormen van discriminatie nader te onderzoeken. Zo werd het initiatief genomen om evenementen te onderzoeken op de toegankelijkheid voor personen met een beperking en werden doelgroepgerichte uitzendbureaus onder de loep genomen. Ook werden reeds bestaande samenwerkingsverbanden verder geïntensiveerd en nieuwe partners benaderd. Bijvoorbeeld bij de totstandkoming van de criminaliteitsbeeldanalyse met de partners van de politie en het Openbaar Ministerie. Ook de samenwerking met de regionale antidiscriminatiebureaus werd voortgezet en kwam onder meer tot uiting bij de presentatie van het rapport ‘Discriminatie is te meten’ in het voorjaar van 2010.

2010 was ook het jaar waarin het MDRA het voorlichtingspakket uitbreidde met de discriminatie-tour en het project Respectestafette. Het jaar waarin het MDRA actief scholen heeft geworven en in samenwerking met andere organisaties zoals Argan en De Slinger Jongeren projecten heeft opgezet om jongeren beter te kunnen bereiken.

Mede door het periodiek verspreiden van de folder en de vernieuwde website, is het MDRA toegankelijk geworden voor een groot publiek. Naast eigen inbreng, draagt ook de gemeentecampagne ‘Amsterdam is er klaar mee’ hier aan bij.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam, contactpersoon is Jessica Silversmith, bereikbaar op 020-638 55 51

Bijlage(n): 
-A +A