Jaarverslag 2018 Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam

In ons jaarverslag staat het aantal meldingen dat het MDRA in 2018 heeft geregistreerd voor de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. De belangrijkste bevindingen zijn:

Afkomst
Net als in de afgelopen jaren, is afkomst de discriminatiegrond waarover het MDRA de meeste meldingen ontvangt. In 2018 betreft deze grond zelfs meer dan de helft van het aantal meldingen. Er waren in 2018 relatief veel klachten over afkomst op het terrein media en reclame (33, ten opzichte van 17 in 2017). Daarvan hadden er 23 betrekking op een lifestyleprogramma dat via een commerciële omroep op de tv werd uitgezonden. In dat programma werden beledigende uitspraken gedaan over mensen met kroeshaar.

Geslacht
Het aantal meldingen met betrekking tot de discriminatiegrond geslacht is in 2018 toegenomen tot 72 (2017: 53). Hieronder vallen ook meldingen over ongelijke behandeling van transgenders (15 meldingen). Bijna de helft van de klachten over de grond geslacht (35 meldingen) heeft betrekking op de arbeidsmarkt. Dat beeld is consistent met 2017 (53 meldingen, waarvan 32 over het terrein arbeidsmarkt).

Godsdienst – moslimdiscriminatie
Het aantal klachten over moslimdiscriminatie is in 2018 gedaald naar 26 (2017: 42). Het MDRA denkt dat in werkelijkheid het aantal incidenten eerder is toegenomen. Daarom wil het MDRA zorgen dat gediscrimineerde moslims het MDRA beter weten te vinden.

Seksuele geaardheid
Het aantal meldingen over de grond seksuele geaardheid is toegenomen van 25 in 2017 tot 45 in 2018. 40 van de 45 meldingen gaan over discriminatie van homoseksuele mannen.

Arbeidsmarkt
In 2018 is de arbeidsmarkt opnieuw het terrein waarover de meeste meldingen zijn binnengekomen. Net als in 2017 waren in 2018 de gronden afkomst (54) en geslacht (35) oververtegenwoordigd bij de 134 meldingen op dit terrein.

Horeca/amusement
Het aantal meldingen over het terrein horeca is in 2018 toegenomen tot 40 (2017: 21). De stijging heeft vooral betrekking op meldingen over het deurbeleid. Daarover ontving het MDRA in 2018 23 klachten (2017: 9).

De bijna 600 bij ons gemelde discriminatieklachten vormen slechts het topje van de ijsberg. Om de kwaliteit van de klachtbehandeling te blijven waarborgen en tegelijkertijd de naamsbekendheid en meldingsbereidheid verder te vergroten, breidt het MDRA in 2019 uit. Zo ontstaat meer ruimte om de dialoog aan te gaan met stakeholders, maatwerk te leveren aan de gemeenten in de regio en tot structurele oplossingen te komen naar aanleiding van incidenten. Het MDRA gaat ook kwalitatief onderzoek doen, om beter te kunnen duiden wat er speelt en daarop met gerichte acties in te spelen. 

Bijlage(n): 
-A +A