Kerncijfers 2010

De Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatiebureaus (kortweg LBA) presenteert hierbij de Kerncijferrapportage 2010. De rapportage geeft een beeld van de meldingen over ervaren discriminatie in de periode 2006 tot en met 2010. De meldingen zijn geregistreerd door antidiscriminatievoorzieningen die zijn verenigd in de LBA.

Begin augustus 2010 is de LBA opgericht. De brancheorganisatie behartigt in de meest brede zin de belangen van de antidiscriminatievoorzieningen (ADV‟s) in Nederland. Per 1 april 2011 zijn tien organisaties lid van de brancheorganisatie. Deze ADV‟s bedienen het werkgebied van 15 politieregio‟s, hetgeen overeenkomt met bijna 70% van de Nederlandse bevolking.

In deze rapportage zijn de registraties verwerkt van de leden van de LBA in 2010. Daarnaast zijn ook gegevens opgenomen van de ADV in Gooi en Vechtstreek.

In 2010 is het aantal meldingen van discriminatie met 6% gestegen. In 2009 was er al een stijging van 42%. Dit lijkt met name samen te hangen met de uitermate succesvolle campagne "Moet je je eigen ik verstoppen om geaccepteerd te worden?" die het Ministerie van BZK in 2009 lanceerde. In 2010 kreeg deze campagne een vervolg. Door de campagne zijn meer mensen op de hoogte van de mogelijkheid om discriminatie te melden: de meldingsbereidheid is gestegen, hetgeen zichtbaar is in de toename van het aantal meldingen. Bij de campagne hoorde de landelijke website discriminatie.nl, dé toegangspoort voor het melden van discriminatie.

Zo’n 44% van de klachten in 2010 heeft betrekking op de grond ras. Klachten over andere discriminatiegronden zijn duidelijk in opmars. Markant is het aandeel klachten over leeftijdsdiscriminatie, met een score van 16%. Ruim een derde van de klachten heeft betrekking op de arbeidsmarkt en qua afkomst vormen autochtone Nederlanders de grootste groep melders.

Bijlage(n): 
-A +A