KPN B.V. discrimineert een man op grond van zijn Griekse nationaliteit

Een man die in Amsterdam woont wil een online Sim-only telefoonabonnement afsluiten en gebruik maken van een ‘Hi Web-only deal’. Omdat hij een Grieks paspoort heeft wordt hij door de webshop verwezen naar een Hi winkel. In de winkel wordt hem verteld dat het niet mogelijk is om hem korting te geven. Hij attendeert de klantenservice van KPN erop dat dit discriminatie is en vraagt wat KPN eraan gaat doen om dit in de toekomst te voorkomen. De klantenservice antwoordt dat hij geen korting kan krijgen en dat hier niets aan veranderd kan worden. De man neemt contact op met het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA).

Het MDRA dient namens de man een klacht in bij het hoofdkantoor van KPN. Na herhaalde verzoeken ontvangt het MDRA als reactie dat de winkelmedewerker het beleid van KPN niet goed heeft uitgevoerd en de korting wel had moeten verstrekken. Er worden geen excuses aangeboden en de korting wordt niet alsnog aangeboden. Uit zijn contact in de winkel, en de reactie van de klantenservice, is het voor de man duidelijk dat meer mensen zonder de Nederlandse nationaliteit hiervan de dupe worden.

Het MDRA schrijft KPN nogmaals aan en vraagt of KPN de man alsnog de korting wil geven en excuses aan wil bieden. Tevens wordt KPN verzocht aan te geven welke maatregelen er worden getroffen om discriminatie op grond van nationaliteit voortaan te voorkomen. Ook na herhaalde verzoeken volgt er geen reactie van KPN.

De reden van de man om het MDRA in te schakelen was om discriminatie van andere mensen in de toekomst te voorkomen. Nu niet blijkt dat KPN van plan is om maatregelen te treffen om hier een einde aan te maken, wordt besloten een oordeel aan het College van de Rechten van de Mens (CRM) te vragen. Het MDRA dient een verzoekschrift in en vertegenwoordigt de man bij de zitting van het CRM.

Op 13 juli 2015 oordeelt het CRM dat KPN verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van nationaliteit. Het oordeel is door het CRM aan KPN toegestuurd en verzocht is om aan te geven welke maatregelen er getroffen worden naar aanleiding van het oordeel.

Een samenvatting en het volledig oordeel kunt u lezen via deze link:
http://mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2015-81

-A +A