Match tussen Rollins College Florida en Berlage Lyceum Amsterdam Zuid

Tweedejaars leerlingen van Berlage Lyceum in Zuid kregen de uitdaging om voor toekomstige leraren van Rollins College in Florida het ‘visitekaartje’ te zijn voor het Amsterdams onderwijs. Zij verzorgden een introductie door te discussiëren over ‘bekende stereotype beelden van Nederland’. Deze kennis nemen de toekomstige leraren mee terug naar Amerika als inspiratie voor de discussies in de toekomst in hun ‘eigen’ klas.

logo Rollins CollegeHet MDRA is begin 2014 benaderd door Rollins College in Florida vanwege een studiebezoek. Tijdens het bezoek wil de school kennis maken en ervaring opdoen met de verschillende culturele achtergronden van de Amsterdamse scholieren. Hiervoor waren zij op zoek naar diverse activiteiten in en rond Amsterdam.

Gezien het voorlichtingsnetwerk van het MDRA, stelde het MDRA voor om een uitwisseling te organiseren tussen leerlingen van een middelbare school en de Amerikaanse studenten. Tevens zouden de Amerikaanse studenten bij het MDRA een introductie krijgen over onder meer de populatie van Amsterdam, het onderwijs in Nederland en de Nederlandse gelijke behandelingswetgeving. Op verzoek van Rollins College werd ook de discriminatietour van het MDRA vertaald en werden de Amerikaanse studenten langs diverse gedenkplekken in de binnenstad geleid.

Logo Berlage LyceumBerlage Lyceum stond meteen open voor de uitwisseling en dacht mee in de mogelijkheden. Helaas is door tijdgebrek de schriftelijke uitwisseling alleen beperkt gebleven tot het schrijven van introductiebrieven (zowel door de Amerikaanse studenten als door de leerlingen). Bij een eventuele herhaling van deze uitwisseling zal de briefwisseling uitgebreider zijn zodat zij de kans krijgen elkaar écht te leren kennen.

Berlage Lyceum discussietafelsDe introductiebrieven vormden wel de basis voor de ontmoeting die op 26 mei heeft plaatsgevonden. Het Berlage Lyceum organiseerde in samenwerking met het MDRA de bijeenkomst. Er stonden discussietafels klaar waarlangs leerlingen in groepjes van drie en de Amerikaanse studenten rouleerden. De Amerikaanse studenten hadden de taak van gespreksleider op zich genomen. De discussies gingen over de stereotypen die door de leerlingen en de Amerikaanse studenten zelf in hun introductiebrieven zijn genoemd. Tijdens deze discussies werd zowel het Amerikaanse perspectief gegeven als het Nederlandse perspectief. Vaak was er overeenstemming maar er waren ook duidelijke verschillen, met name over de onderwerpen ‘politics en migrants’, ‘social identity’ en ‘cultural identity’. Beide partijen hebben van elkaar geleerd en begrijpen nu van elkaar dat je problemen anders kunt ervaren en andere keuzes maakt als je bent opgegroeid in een andere omgeving.

-A +A