Monitor moslim discriminatie

In het net verschenen rapport ‘Monitor Moslim Discriminatie’ brengt Dr. Ineke van der Valk gegevens bijeen over de stand van zaken rond islamofobie en de discriminatie van moslims. Het aantal meldingen bij antidiscriminatie voorzieningen en de politie is laag, er verschijnen weinig berichten over in de media maar onderzoek naar discriminatie van moslims toont hoge waarden van zowel ervaren discriminatie als objectief gemeten discriminatie door de jaren heen.

Ineke van der Valk maakte voor het onderzoek gebruik van nationaal en internationaal onderzoek, data van antidiscriminatie-organisaties en uitkomsten van eigen empirisch onderzoek. Met name discriminatoire incidenten bij moskeeën en de situatie in het middelbaar onderwijs stonden in het onderzoek centraal.

Discriminatie en moskeeën
Voor het eerst zijn moskeeën zelf gevraagd naar ervaringen op het gebied van discriminatoire voorvallen. Van de naar schatting 475 moskeeën in Nederland  heeft 39 %  in de afgelopen tien jaar te maken gehad met één of vaak meerdere voorvallen van discriminatoire agressie en geweld. Vernieling, bekladding, brandstichting, dreigbrieven en het ophangen van een varkenskop  behoren tot de meest voorkomende incidenten. Het aantal incidenten in de periode 2013-2014 is relatief hoog  (55  in totaal bij 39 moskeeën)  in vergelijking met voorgaande jaren en vaak ging het om ernstige incidenten zoals brandstichting. Een deel van deze moskeeën maakte zulke incidenten minstens jaarlijks of zelfs vaker mee.

Bijna de helft van de respondenten zag de algemene vijandige houding tegenover moslims en islam als het belangrijkste motief voor de agressie. Boven verwachting veel van de getroffenen deed  aangifte bij de politie, maar de resultaten hiervan bleken vaak teleurstellend.

Discriminatie en het middelbaar onderwijs
Meer dan de helft van de  docenten in het middelbaar onderwijs rapporteert dat zij islamofobe uitingen van leerlingen meemaken op school en  dat leerlingen zich stereotiep uiten over moslims. Het stereotiepe ‘ze zijn allemaal hetzelfde’ kwam het meeste voor, gevolgd door ‘hun gedrag wordt uitsluitend bepaald door hun geloof’ en ‘ze vormen een bedreiging’.  10 tot 15 %  van de docenten stuit op stereotypen in lesmateriaal dat zij zelf gebruiken.

PVV
In de context van het anti-islam discours signaleert de onderzoeker belangrijke veranderingen in relatie tot Wilders en zijn PVV. Deze zouden duiden op een verdere radicalisering van deze partij.

Mede in reactie hierop nemen politieke leiders en partijen en civil society actoren steeds actiever stelling tegen discriminatie en islamofobie en ondervinden initiatieven om dit tegen te gaan steeds meer ondersteuning.

Bron: uva.nl 

De Engelse vertaling is nu ook te koop klik hier 

-A +A