Politie en MDRA geven verdiepingsles op Veiligheidscollege

Als vervolg op de gastles ‘vooroordelen en discriminatie’ aan de eerstejaars studenten van het Veiligheidscollege - ROC van Amsterdam, in Zuidoost biedt het MDRA in samenwerking met de politie Amsterdam-Amstelland een verdiepingsles aan voor de tweedejaars studenten.

 

Deze studenten hebben onder meer stage-ervaring opgedaan bij verschillende politiebureaus, stadstoezicht en parkeerbeheer. Zij hebben het tweejarig lesprogramma van de opleiding Handhaver, Toezicht & Veiligheid volledig afgelegd en bereiden zich nu voor op het laatste onderdeel van de opleiding: het BOA-examen. Vlak voor de voorjaarsvakantie is dan ook een ideaal moment om de lesstof van het eerste jaar nog eens aan te halen en de studenten te vragen naar hun ontwikkeling hierin.

Om het bewustzijn omtrent vooroordelen en discriminatie van de studenten te vergroten en hen op de relevantie van dit onderwerp in de praktijk voor te bereiden, is gekozen om in samenwerking met de politie een les te ontwikkelen. Het MDRA vertelt over meldingen van burgers ten aanzien van politieoptredens en over meldingen van ambtenaren die zelf slachtoffer zijn van discriminatie tijdens de uitoefening van hun functie. De politie vult deze onderwerpen aan door uit eigen ervaring op straat, maar ook als studentenbegeleider, voorbeelden te geven over het omgaan met vooroordelen en reacties van burgers. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat het bewustzijn van eigen vooroordelen groot moet zijn om objectief te kunnen blijven optreden. Bij het omgaan van negatieve reacties van burgers is het inzicht van belang dat de reacties van burgers gericht zijn op het uniform en niet op de persoon. De studenten hebben tijdens de presentatie kunnen vertellen over hun persoonlijke vooroordelen en het voorkomen van discriminatie en over hun stage-ervaring.

-A +A