Respectestafette 2011 van start

Respectestafette: schrijf met elkaar om discriminatie en vooroordelen op grond van afkomst, geslacht, geloof, handicap & seksuele gerichtheid tegen te gaan!

Het MDRA heeft een aantal jaren achtereen op R.K. scholengemeenschap Thamen in Uithoorn aan verschillende klassen voorlichting gegeven. Door de goede ervaringen is aan Thamen gevraagd om het project de Respectestafette op deze school uit te voeren. Docent Myra Brons (docent Nederlands) reageerde meteen enthousiast.

Doel van dit project is om leerlingen van twee vmbo-klassen (tl) uit het tweede leerjaar door middel van briefwisselingen aan te sporen bepaalde ervaringen met discriminatie en vooroordelen te delen met penvrienden. Penvrienden, die zich vrijwillig hebben opgegeven, kunnen vanuit hun ervaringen schrijven over de gevoelens die bepaalde uitingen met zich meebrengen. Het is vaak makkelijker om gevoelens op papier te zetten, dan om deze uit te spreken. De leerlingen zullen in totaal drie keer schrijven met een penvriend. De penvriend schrijft vervolgens twee brieven terug.   Onder de bezielende leiding van filmmaker Huib Schoonhoven zullen de leerlingen in groepen zes korte films over respect gaan maken. Het project zal op 20 juni 2011 worden afgesloten met de prijsuitreiking en het aanbieden van de gebundelde brieffragmenten.

Schooldirecteur Ger Jägers trapte de Respectestafette vandaag af met een gedicht over respect van één van de leerlingen op Thamen. De heer Jägers is erg enthousiast over het project en heeft prijzen beschikbaar gesteld voor de beste briefwisselingen en de beste film. Hij zal samen met de juryleden mevrouw Oudshoorn (burgemeester van Uithoorn) en Erwin Oudshoorn  van mediabedrijf Tribble (oudleerling Thamen) de briefwisseling en filmpjes beoordelen. Bij de filmpjes zal de jury onder andere de creativiteit en orginaliteit in haar beoordeling meenemen. 

De leerlingen waren enthousiast toen zij hoorden over dit project en dit enthousiasme werd nog groter toen zij de profielen van de penvrienden lazen. Binnen één lesuur slaagden alle leerlingen erin om hun penvriend een persoonlijke, maar vooral mooie brief te schrijven.

Enkele fragmenten uit de brieven:

  • "Misschien kunt u aan u opa of de zussen van de opa vragen wat u achternaam betekent, misschien betekent het wel sterk en vriendelijk en kan niemand iets vervelends erover zeggen".
  • "Mijn sport is pijl en boogschieten. Ik deed mee aan het Nederlands kampioenschap. Ik werd daar 5de maar degene die eerste werd die had een handicap, hij kon namelijk niet lopen."

Meer weten over dit project? Kijk eens op www.respectestafette.nl of neem contact op met projectleider Corinne Izaaks (c.izaaks@mdra.nl).

-A +A