Revalidatiefonds steunt project ‘Evenementen zonder beperking’

Geen voorzieningen voor gehandicapten tijdens het huldigingsfeest van het Nederlands elftal na het behalen van de tweede plaats op het WK op het Museumplein in Amsterdam, een deel van de Uitmarkt  niet toegankelijk voor mensen in een rolstoel, geweigerd voor een festival vanwege een hulphond.

Deze meldingen zijn aanleiding voor het MDRA de toegankelijkheid van evenementen en festivals grootschalig te onderzoeken.

Ongeveer één op de tien mensen in Nederland heeft door een ongeval of een aangeboren afwijking een lichamelijke handicap of een chronische ziekte. Dat is een substantieel deel van de doelgroep van evenementen en festivals.

In samenwerking met Cliëntenbelang Amsterdam onderzoekt het MDRA de toegankelijkheid van een aantal grote en kleine evenementen in de regio Amsterdam. Het belangrijkste doel is de evenementen- en festivalorganisaties ertoe aan te zetten met een andere blik naar hun terrein en voorzieningen te kijken en deze zodanig aan te passen dat iedereen, ongeacht zijn of haar beperking, op een gelijkwaardige manier aan het culturele aanbod kan deelnemen.

Het Revalidatiefonds steunt het project en maakt met haar financiële bijdrage de uitvoering hiervan mogelijk. Het fonds wil een samenleving zonder ‘drempels’ creëren waarin niemand wordt buitengesloten en iedereen gewoon kan meedoen. Het leiden van een zo zelfstandig mogelijk leven staat voorop.

In het najaar van 2013 en voorjaar en de zomer van 2014 zullen vrijwilligers praktijktesten uitvoeren bij verschillende festivals en evenementen. In het najaar van 2014 worden de resultaten gepresenteerd. Uiteraard houden we je via onze website op de hoogte.

Meer informatie over het Revalidatiefonds: www.revalidatiefonds.nl

-A +A