Schoolproject The Xchange levert lespakket over vooroordelen op

Vrijdag 29 mei om 13.00 uur is de slotbijeenkomst van schoolproject The Xchange in Coffeemania, Otto Heldringstraat 3. The Xchange is een schoolproject tussen leerlingen uit stadsdeel Nieuw-West en Zuid met als doel te onderzoeken of er over en weer sprake is van vooroordelen en stereotyperingen. The Xchange heeft een wedstrijdelement. Bestuurscommissievoorzitter Achmed Baâdoud (Nieuw-West) en lid dagelijks bestuur Marijn van Ballegooijen (Zuid) delen de prijzen uit tijdens de slotbijeenkomst waarbij de leerlingen elkaar voor het eerst daadwerkelijk ontmoeten. 

The Xchange
 

The Xchange is begin maart 2015 gestart met een klas tweedejaars leerlingen van het Wellant College Sloten uit stadsdeel Nieuw-West en het Fons Vitae Lyceum uit stadsdeel Zuid. Het schoolproject bevat een briefwisseling tussen de leerlingen van de twee scholen waarbij elke leerling gekoppeld werd aan een leerling van de andere school. Het bleek dat veel leerlingen zich buitengewoon kwetsbaar op durfden te stellen, met prachtige briefwisselingen als resultaat. Ook kregen de leerlingen de opdracht onder begeleiding van filmmaker Huib Schoonhoven een filmreportage te maken over een stereotype beeld uit hun omgeving, er zijn drie films per school gemaakt. Hetdrie maandendurende project werd ontwikkeld en uitgevoerd door voorlichters van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. Bij de slotbijeenkomst worden de prijzen uitgereikt voor de Beste Brief en het Beste Filmpje.

Programma slotbijeenkomst

13.00 uur          Inloop
13.30 uur          Welkomstwoord door Achmed Baâdoud en Marijn van Ballegooijen
13.40 uur          Quiz waarbij de leerlingen van de briefwisseling aan elkaar gekoppeld worden
14.00 uur          Prijsuitreiking Beste Brief door Marijn van Ballegooijen (Zuid)
14.10 uur          Prijsuitreiking Beste Film door Achmed Baâdoud (Nieuw-West)
14.30 uur          Afsluiting

Locatie: Coffeemania, Otto Heldringstraat 3

Tijdstip: 13.00 uur

Aanleiding

The Xchange komt voort uit de wens van de stadsdelen Nieuw-West en Zuid om een project te ontwikkelen waarbij leerlingen van scholen uit beide stadsdelen met elkaar in contact zouden worden gebracht. Uitgangspunt werd dat de leerlingen uit Zuid en Nieuw-West opgroeien in een andere omgeving en weinig kennis hebben van elkaars cultuur en omgeving. Het uiteindelijke doel was het voorkomen en verminderen van discriminatie door het vergroten van onderling begrip. De leerlingen bewust te maken van bij hun aanwezige vooroordelen en stereotypen en leerlingen door de briefwisseling actief te confronteren met hun vooroordelen en stereotypen. Dit is niet het eerste uitwisselingsproject tussen Nieuw-West en Zuid. Eerder ontwikkelde de stadsdelen ‘Het Andere Verhaal’, een reizende expositie over bestaande uit een reeks panelen met verhalen over moedige moslims die hun leven en het leven van hun familie in de waagschaal stelden om hun joodse medemens te redden van de vernietigingskampen. Zuid en Nieuw-West grenzen aan elkaar, toch zijn de verschillen groot. Kenmerkend voor de verschillen is de diversiteit van de bevolking. Stadsdeel Zuid kent veel bewoners met een joodse achtergrond, Nieuw-West heeft veel bewoners met een islamitische achtergrond. 

Lespakket

Voor The Xchange heeft het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam in opdracht van stadsdelen Nieuw-West en Zuid een lespakket ontwikkeld dat nu voor onder meer leerkrachten van alle middelbare scholen in Nieuw-West en Zuid toegankelijk wordt gemaakt. In samenwerking met filmmaker Huib  Schoonhoven wordt online lesmateriaal en een docentenhandleiding gemaakt waarmee de docenten zelf aan de slag kunnen om een discussie-les over de invloed van de media op beeldvorming en over vooroordelen en stereotypen te geven. Het materiaal isper 1 juli 2015 gereed. Kijk voor meer informatie hierover op www.mdra.nl onder voorlichting onderwijs > lesmateriaal.

The Xchange is een samenwerking tussen stadsdeel Nieuw-West, stadsdeel Zuid, Wellant College Sloten, Fons Vitae Lyceum en Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam.

 

 

 

 

 

Noot voor de pers:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

·         Persvoorlichter stadsdeel Nieuw-West
Manon Koffijberg / 06 – 308 194 53 / m.koffijberg@amsterdam.nl

·         Persvoorlichter stadsdeel Zuid
Rob van Dugteren / 06 – 513 628 91 / r.van.dugteren@amsterdam.nl

·         Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam
Corinne Izaaks / 020 638 5551 / c.izaaks@mdra.nl

-A +A