Schoolproject the Xchange: Nieuw-West meets Zuid

Het MDRA is deze maand gestart met het uitwisselingsproject The Xchange. Dit schoolproject heeft als doel leerlingen uit verschillende stadsdelen met elkaar in contact te brengen, te onderzoeken of er over en weer sprake is van vooroordelen en stereotyperingen en zo ja, om deze te voorkomen en/of te verminderen. Het Wellant College Sloten en het Fons Vitae Lyceum hebben ieder een 2de jaars klas ingezet om mee te draaien in dit project. Deze leerlingen worden elkaars penvrienden en gaan in groepen films maken over stereotypen.

De stadsdelen Nieuw-West en Zuid spraken de wens uit een project te ontwikkelen waarbij leerlingen van scholen uit beide stadsdelen met elkaar in contact worden gebracht. Uitgangspunt is dat de leerlingen uit Zuid en Nieuw-West opgroeien in een andere omgeving en weinig kennis hebben van elkaars cultuur en omgeving. De stadsdelen waren bekend met het project ‘Respectestafette’ dat al enkele jaren door het MDRA wordt georganiseerd op scholen voor voortgezet onderwijs.

De stadsdelen vroegen het MDRA het project zo in te richten dat een uitwisseling tussen twee scholen in twee verschillende stadsdelen mogelijk werd.

Begin maart is het Wellant College Sloten als eerste van start gegaan. De leerlingen kregen een profiel overhandigd waarin slechts een aantal gegevens staan zoals: voornaam, gezinssamenstelling,  opleidingsniveau, hobby of sport en een paar persoonlijke voorkeuren. Met dit kleine stukje informatie moesten zij hun eerste indruk beschrijven. ‘Best moeilijk’, aldus de leerlingen. Met een ‘woordweb’ vormt zich toch al snel een bepaald beeld en als vanzelfsprekend ook een mening. ‘Roemer is toch een Surinaamse naam, dan zal die wel in Zuidoost wonen.’ Vervolgens gingen ze aan de slag met de kennismakingsbrief. 

Ze schreven onder andere over de onderwerpen: de omgeving waar je woont en waar je naar school gaat, over geloof, over wat je belangrijk vindt in het leven, over wat je later wilt worden en hoopt te bereiken. De leerlingen in Zuid waren voorzichtig met het opschrijven van hun eerste indruk. ‘Is Amine een jongens- of een meisjesnaam?’ Ze wilden liever eerst de kennismakingsbrief lezen, zodat ze alvast wat meer wisten over hun penvriend.

De bedoeling is dat de leerlingen van de twee scholen vier brieven aan elkaar schrijven. Met deze brieven leren ze elkaar beter kennen. Daarna bekijken zij of hun eerste indruk klopt en of hun (voor)oordeel moet worden bijgesteld. Leerlingen krijgen gedurende het project les over beeldvorming en het ontstaan van vooroordelen en stereotypen. Deze informatie wordt later gebundeld en met inbreng van een filmmaker tot een lespakket gemaakt. Docenten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs kunnen dit gebruiken als zij leerlingen bewust willen maken van beeldvorming en stereotypen. Het pakket bestaat uit een presentatie, instructies en lesmateriaal.

Een aantal leerlingen van het Wellant College Sloten zijn al aan de slag gegaan met filmmaker Huib Schoonhoven. De leerlingen gaan in kleine groepjes, samen met Huib en zijn vrouw Karen, scenario’s schrijven van korte films. Deze scenario’s gaan over hun leefwereld en de vooroordelen waar zij zelf tegen aanlopen. Vervolgens worden filmpjes gemaakt waar de leerlingen zelf een rol in spelen. Met de filmpjes willen zij het publiek bewust maken van bepaalde vooroordelen en hopen zij deze ook bij te stellen. Deze filmpjes zijn straks terug te vinden op onze site. Het Fons Vitae Lyceum mag zich binnenkort gaan storten op het filmdeel van dit project. Eind mei wordt het project afgerond met een prijsuitreiking. Een jury bepaalt dan wat de beste briefwisseling was en welke groep de beste film heeft gemaakt. 

-A +A