Sinterklaasviering: een feest voor een ieder.

Wij als Meldpunt Discriminatie voor de Regio Amsterdam zijn weer extra alert op discriminatie, pesterijen en racistische uitingen in de periode rondom het Sinterklaasfeest. De controversiële figuur 'zwarte piet'  veroorzaakt jaarlijks situaties die uit de hand lopen. Op schoolpleinen tussen ouders, op werkplekken, bij verenigingen en in de openbare ruimte etc. En dan de mensen die zich onbeschaamd racistisch wensen uit te laten op het internet.

Het Meldpunt treedt hiertegen op en kan ook bijdragen aan het voorkomen van nare situaties, door het gezamenlijk zoeken en vinden van oplossingen. Want die zijn er.

Hierbij roepen wij Amsterdammers en inwoners uit de regio Amsterdam op zich te melden, zodat wij gezamenlijk bovengenoemde situaties het hoofd kunnen bieden. Samen pakken we de discriminatie en het racisme aan en zorgen we ervoor dat er een oplossing komt. U kunt ons bellen (020 638 55 51) of uw verhaal delen via de email (discriminatie@mdra.nl). Wij zullen eerst met u in gesprek gaan en de aanpak met u afstemmen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en pas na uw toestemming zullen we actie ondernemen.

De controversiële figuur 'zwarte piet' is op z'n retour. Volgens burgemeester Van der Laan hebben de tegenstanders het beruchte debat gewonnen. Het is belangrijk dat duidelijk wordt waar de bezwaren liggen en hoe een 'piet' eruit ziet die aan iedereen recht doet. Het Meldpunt neemt graag de mede-verantwoordelijkheid op zich om te zorgen voor een goede dialoog. Wij kunnen met u de verbinding zoeken om een feest te creëren waar iedereen zichzelf in herkent en zich gelukkig voelt. Merkt u in uw omgeving dat er behoefte is aan ondersteuning bij de viering zonder de beruchte zwartepiet? Neem gerust contact met ons op. U kunt ons bellen (020 638 55 51) of een mail sturen (discriminatie@mdra.nl) waarin u kort uw verzoek vertelt.

U staat niet alleen in uw wens voor een feest zonder 'zwarte piet'. Het College van de Rechten van de Mens raadt aan om de 'zwarte piet' figuur zo aan te passen dat associaties met raskenmerken en een klassiek negatief stereotype van mensen met een donkere huidskleur niet meer kunnen opkomen. Het VN-Comité, dat zich inzet voor het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het Internationale Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie, adviseerde de Nederlandse overheid om 'zwarte piet' anders te portretteren en de menselijke waardigheid en mensenrechten van alle inwoners van Nederland te respecteren. Recent nam ook de Kinderombudsman stelling tegen 'zwarte piet' door te concluderen dat dit figuur in strijd is met het VN-Kinderrechtenverdrag. Duidelijk is dat 'zwarte piet' tot het verleden behoort en dat de traditie in een nieuwe vorm moet worden gegoten.

-A +A