Stand van zaken VN Verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap

In 2006 heeft de VN het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap opgesteld. Veel VN-staten, waaronder Nederland, hebben het verdrag ondertekend. Ondertekening verplicht een land ervoor te zorgen dat mensen met een beperking gelijkwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Het verdrag geldt echter pas in een land als de regering van dat land het verdrag heeft bekrachtigd (geratificeerd).

Nederland is een van de laatste landen die het VN-Verdrag nog niet heeft geratificeerd. 

Tien jaar na ondertekening, op 21 januari 2016, heeft de Tweede Kamer ingestemd met het VN-verdrag. In aanloop naar de stemmingen over het VN-verdrag debatteerde de Tweede Kamerleden over verschillende amendementen.

Amendementen
Twee belangrijke amendementen die zijn aangenomen gaan over algemene toegankelijkheid en over de rol van gemeenten bij de uitvoering van het VN-verdrag. 

Otwin van Dijk (PvdA), Linda Voortman (GroenLinks) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) pleitten in een amendement voor een totale verandering in het denken: aanpassingen om Nederland toegankelijker te maken zijn geen extra service, maar moeten een vanzelfsprekendheid zijn.

Kees van der Staaij (SGP) en Vera Bergkamp (D66) wilden met hun amendement bereiken dat gemeenten in hun plannen voor de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo ook beschrijven hoe zij willen werken aan de uitvoering van het VN-verdrag.

Motie
Een belangrijke motie die is aangenomen regelt dat het reeds bestaande Plan van Aanpak voor de uitvoering van het VN-verdrag wordt uitgewerkt. In het uitgebreide Plan van Aanpak komen concrete doelen en tijdspaden te staan. Ook wordt er een stappenplan in opgenomen.

Het woord is nu aan de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer instemt met het VN-Verdrag wordt Nederland eindelijk toegankelijker en inclusiever voor mensen met een beperking.

-A +A