Student uit Polen krijgt nu ook een promotieplaats

Dorjan is afkomstig uit Polen en afgestudeerd aan de Vrije Universiteit (VU). Hij wil gebruik maken van het programma Mozaïek dat door het NWO (de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) en het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) werd ontwikkeld.

Het Mozaïekprogramma heeft tot doel meer afgestudeerden uit minderheidsgroepen in de wetenschap te laten instromen. Onderzoek heeft aangetoond dat de doorstroming van afgestudeerden uit minderheidsgroepen naar een promotieplaats moeilijk blijkt te zijn. Enerzijds wisten academische instellingen kandidaten uit minderheidsgroeperingen nog niet goed op te sporen en aan zich te binden; anderzijds bleken deze kandidaten zelf vaak onvoldoende geïnformeerd en ontbrak het hen aan het juiste netwerk.

Dorjan is talentvol. Hij is met een 9 afgestudeerd en hij heeft diverse publicaties in wetenschappelijke tijdschriften op zijn naam staan. Daarmee zou hij een reële kans maken om voor een gefinancierde promotieplaats in aanmerking te komen. Hij wordt echter bij voorbaat uitgesloten omdat zijn geboorteland Polen niet in de landenlijst is opgenomen voor de doorstroming van minderheidsgroepen, waarvoor dit programma werd bedacht.

Toen hij de lijst van landen aandachtig doornam, viel hem op dat Tjechië, Slowakije en Slovenië wél, maar Polen, Hongarije, Roemenië en Bulgarije niet op de lijst staan. Hij deed navraag per mail en kreeg van het OCW als antwoord dat de lijst van de landen van de toenmalige Wet SAMEN was gekopieerd. Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) voert namens Dorjan aan dat de Wet Samen per 1 januari 2004 is vervallen en aannemelijk is dat studenten uit Oost Europa in het wetenschappelijk onderzoek eveneens ondervertegenwoordigd zijn. Door deze landen niet op te nemen in de landenlijst met nationaliteiten die voor gesubsidieerd onderzoek in aanmerking komen, wordt onderscheid gemaakt op grond van nationaliteit, zonder dat daar een objectieve rechtvaardiging voor is.

In een gesprek met medewerkers van het NWO blijkt dat er geen goede reden is om studenten uit voormalige Oostbloklanden uit te sluiten van deelname. Omdat de sluiting voor deelname nadert wordt toegezegd de landenlijst te herzien. Hoewel Dorjan het liefst vorig jaar had meegedaan bleek dat niet meer mogelijk. In januari 2011 dient hij opnieuw een aanvraag in en dit keer wordt zijn kandidatuur geselecteerd.

Per 1 september is Dorjan begonnen met zijn promotie. Het promotieonderzoek zal ongeveer vier jaar duren en zal resulteren in een proefschrift.

-A +A