Studenten campagne

Derdejaars studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) hebben zich vol overgave de afgelopen vier weken ingezet om een campagne te bedenken tegen anti-homogeweld en homodiscriminatie in Amsterdam. Het MDRA werd vrijdag 25 maart op de slotbijeenkomst verrast door de mate van professionaliteit van de studenten en de kwaliteit van hun eindproducten.

De HvA, opleiding Toegepaste Psychologie, heeft de cursus 'Effectief Voorlichten' voor studenten opgezet. Tijdens vier verplichte bijeenkomsten per week zullen studenten in projectvorm een voorlichtingscampagne ontwerpen op basis van recente, wetenschappelijke inzichten vanuit de psychologie, de sociologie en communicatie wetenschappen. Door diverse gastcolleges, verzorgd door professionals en instanties wil de HvA de praktijk in de opleiding zetten.

Groep 1 heeft de oplossing gezocht in het verbreden van het draagvlak zodat de maatschappij straks meer verantwoordelijkheid gaat voelen en zich ook actief gaat verzetten tegen antihomoseksueel geweld. Hun campagne zal trapsgewijs worden ingezet zonder de aandacht te vestigen op het specifieke probleem. Met de slogan 'Me, myself & Us' zullen mensen zich aansluiten bij feesten en een internetforum. Op dit forum zal met respect voor elkaars mening het probleem en de oplossing worden besproken.

Groep 2 had een andere invalshoek gekozen. De daders zullen waarschijnlijk niet openstaan voor verandering dus moet steun worden gegeven aan homoseksuelen. De acceptatie van deze minderheidsgroep moet worden vergroot door de overheersende heteronorm naar de achtergrond te dringen. Posters met daarop twee mannen die hand in hand op straat lopen of twee vrouwen die tijdens een concert elkaar innig omhelsen moet de norm duidelijk maken. Met de slogan 'laat je niet in de kast jagen' zetten zij een statement neer dat homoseksuelen steunt om vooral zichzelf te blijven.

Groep 3 koos bij hun campagne er wel  voor om de oplossing te zoeken bij daders en hun doelgroep werd de straatcultuur. Om deze straatcultuur te benaderen kozen zij voor een rolmodel. Niet het rolmodel dat de maatschappij kiest maar juist iemand die dichtbij de doelgroep staat. Met sportactiviteiten wordt de doelgroep uitgedaagd mee te doen. Tijdens de campagne zal er een spotje draaien en zullen posters worden gebruikt waarin het rolmodel een boodschap overbrengt voor acceptatie van homoseksuelen.

Het MDRA heeft complimenten gegeven voor creativiteit en vernieuwing. Als stichting, die zich onder meer als doel stelt discriminatie te voorkomen, ondersteunt zij dergelijke initiatieven. Het MDRA hoopt dan ook dat de HvA in volgende schooljaren de cursus zal blijven richten op het onderwerp discriminatie met wellicht een wisselend thema. 2013 leent zich bijvoorbeeld voor het thema racisme omdat het dan 150 jaar is geleden dat de slavernij werd afgeschaft.

-A +A