Toename van discriminatieklachten in 2011

Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) presenteert vandaag in haar jaarverslag de cijfers en resultaten over 2011. Het MDRA is actief in Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. In het afgelopen jaar is een behoorlijke toename te constateren van het aantal klachten (966 in 2010 naar 1107 in 2011). De stijging is toe te schrijven aan het grote aantal klachten over het fenomeen Zwarte Piet en het gebruik van het woord neger bij het aanbieden van producten. Het aantal informatieverzoeken is gedaald van 839 naar 717.

In 2011 heeft het MDRA extra aandacht besteed aan het terrein openbare orde en veiligheid door samenwerkingsafspraken te maken met de partners in Amsterdam en de regio. Doel hiervan is om meer inzicht krijgen in discriminerende graffiti, lokale problematiek en de aanpak hiervan. In het kader van de gemeentecampagne ‘Discriminatie. Amsterdam is er klaar mee’ is een start gemaakt met het project discriminatie op de arbeidsmarkt. Tevens is de samenwerking met de stadsdelen als gevolg van de campagne uitgebreid en geïntensiveerd.

Het MDRA heeft naast haar reguliere aanbod van gastlessen het initiatief genomen om in samenwerking met Diversion, het COC Amsterdam en de politie Amsterdam-Amstelland trainingen op maat aan te bieden. Het project Respectestafette is met veel enthousiasme ontvangen op RK scholengemeenschap Thamen in Uithoorn. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam, contactpersoon is Jessica Silversmith, bereikbaar op 020-638 55 51.

-A +A