Training voor kampleiders De Binding

Stichting de Binding in Aalsmeer organiseert ieder jaar zomerkampen, onder meer naar Almen, Apeldoorn en Texel. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden als kampleider. Totaal 62 kampleiders en de leden van de kampcommissie kwamen afgelopen zaterdag bijeen om elkaar te ontmoeten, invulling te geven aan het kampthema en afspraken te maken over omgaan met elkaar tijdens een kamp. Ieder jaar wordt een externe organisatie gevraagd een workshop / training te geven. Dit jaar is het MDRA hiervoor gevraagd en bood een workshop ‘omgaan met grensoverschrijdend gedrag’ aan.

Na een inleiding over de activiteiten van het MDRA kregen de leiders een casus voorgelegd uit de MDRA-praktijk. Jason heeft tijdens vakantie pesterijen op grond van huidskleur ervaren en voelt zich door de vakantieleiding niet serieus genomen. De leiders keurden het optreden van de vakantieleiding af en gaven Jason de volgende tips: hem duidelijk maken dat hij boven het gedrag van de pester moet staan, hem weerbaarder maken en hem in aanraking laten komen met positieve kinderen. Een bijzondere suggestie van één van de leiders was zijn grote broer erbij halen.

Groep 2, De BindingHet volgende onderdeel is geïnspireerd op delen van de vooroordelenkoffer waarmee de leiders in groepen aan de slag gingen. De volgende thema’s kwamen aan bod: ‘vooroordelen’, ‘pesten of plagen’, ‘de zondebok’, ‘pestgedrag’ en ‘verzet tegen pesten’. De grens tussen plagen en pesten werd niet meteen helder. Er is sprake van een grijs gebied waar veel discussie over ontstond. Is het krijgen jeukpoeder in bed nu wel of niet pestgedrag? Volgens één van de groepen werd gesteld dat er bij kinderen meer wordt geplaagd, maar dit kunnen interpreteren als pesten. Per incident zal dus afgewogen moeten worden of zij als leiding het als pestgedrag betitelen. Op de vraag hoe zij als leiding hiermee om moeten gaan resulteerde in een plan van aanpak met totaal 20 regels. De leiders gaven aan dat de communicatie tussen leiders onderling cruciaal is bij de aanpak van pestgedrag.

Het MDRA wenst De Binding en haar team van leiders een goed kamp met vooral veel plezier toe!

-A +A