Veel meldingen na filmpje over Sylvana Simons

Tot nu toe zijn er 30 meldingen gedaan door Amsterdammers en inwoners uit de directe omgeving. Zij spreken hun afschuw en verdriet uit over het filmpje waarin Sylvana Simons onder meer in de videomontage wordt afgebeeld op de meest afgrijselijke racistische en seksistische manieren. Ook is haar hoofd geplakt in beelden die verwijzen naar de racistische lynchpartijen van de Ku Klux Klan. De andere bureaus in de rest van Nederland hebben gezamenlijk 51 klachten binnen gekregen.

Melders uiten hun zorgen over het effect hiervan, niet alleen voor Sylvana Simons, maar ook voor alle anderen die met haar geassocieerd of vergeleken worden, om wat voor reden dan ook. Het MDRA betreurt het dat een ieder hiermee wordt geconfronteerd en vindt het begrijpelijk dat melders zich hierom zorgen maken. Wij dragen vanuit ons wettelijk kader een steentje bij aan de bestrijding van racisme. Om deze reden nemen wij persoonlijk contact op met de melders om een volledig beeld te krijgen van de achtergrond van iedere melding. Ook niet bekende mensen krijgen dagelijks met racistische uitingen te maken. Wij ondernemen graag actie aan de hand van deze persoonlijke ervaringen.

Uiteraard is het een taak van ons de meldingen te registreren en de aantallen geanonimiseerd terug te koppelen aan de gemeente, de politie, het OM en indien wenselijk aan de pers. Er zijn mensen die aangifte doen bij de politie. Het Openbaar Ministerie onderzoekt momenteel de aangiftes omtrent het filmpje en de politie heeft inmiddels een bekennende verdachte. Het aantal meldingen en ook de inhoud van de meldingen is voor de gemeente Amsterdam, de politie en het OM een graadmeter om de maatschappelijke onrust en verontwaardiging onder Amsterdammers te peilen. Hoe meer meldingen, hoe beter inzichtelijk kan worden gemaakt dat Amsterdammers willen dat er actie op wordt ingezet en de gemeente mogelijke stappen zet om racisme tegen te gaan. Meldingen zijn daarom van belang. Wilt u melding doen, neem gerust alsnog contact met ons op. U kunt ons bellen (020 638 55 51) of een mail sturen (discriminatie@mdra.nl), waarin u uw klachtmelding doet en/ of uw persoonlijke gevoel en/of ervaring vertelt.

-A +A