Vooroordelen in Aalsmeer

Leerlingen van groep 8 van OBS Samen Een in het centrum van Aalsmeer gaan actief aan de slag met de onderwerpen vooroordelen, discriminatie en pesten door een route te volgen van kaarten uit de vooroordelenkoffer die een medewerker OBS Samen Eenvan het MDRA heeft uitgezet. Verrast zijn zij door de ontdekking dat niet alles is zoals je in eerste instantie verwacht. De leerlingen komen erachter hoe snel zij geneigd zijn uit te gaan van hun eerste indruk.

Vooraf krijgen de leerlingen een kijkje in het werk van het MDRA en de diversiteit van discriminatie. Betwist wordt of rolstoelontoegankelijkheid een vorm van discriminatie is. Eerlijk zijn zij over het feit dat zij het uitschelden van Arjan en Kimberly erger vinden. Toch wordt het gevoel van buitensluiten herkend door één van de leerlingen vanwege zijn eigen beperktheid als gevolg van jeugdreuma.

Deze eerlijkheid komt ook weer terug in de afsluiting van die ochtend. Bij de opgestelde regels voor pesten en plagen staat namelijk dat plagen mag maar niet als dit als pesten wordt ervaren en dat je hier eerlijk over moet zijn.

In de middag zijn de leerlingen van groep 8 van Pcbs De Graankorrel in Kudelstaart aan de beurt voor een gastles over vooroordelen en discriminatie. Bij de vooroordelentest hebben maar liefst vier leerlingen alle antwoorden goed. Zij geven toe dat het puur gokken is en dat zij toch wel vooroordelen hebben.

De groep heeft veel associaties met discriminatie die bij doorvraag niet altijd discriminatie zijn, zoals het voorbeeld van huiselijk geweld of seksueel misbruik. Maar een voorbeeld uit eigen ervaring waarbij sprake is van een ruzie met een Turkse jongen die wordt uitgescholden op zijn afkomst wordt weer niet herkend als discriminatie. Bij het aan de tand voelen vergoelijken zij het schelden omdat de jongen zich misdraagt en zelf ook discrimineert. Leerlingen hebben moeite met het spiegelen van hun eigen gedrag en gaan continu in de verdediging. Zij geven uiteindelijk toe dat schelden wel discriminerend kan zijn. Toch krabbelen zij terug in het verhaal en leggen uit dat zij niet degenen zijn die schelden maar de jongen negeren. Dit is dan weer geen discriminatie want zij negeren hem niet omdat hij Turks is maar vanwege zijn gedrag.

Na het vertellen van het verhaal van Arjan die op straat is aangevallen omdat hij hand in hand loopt met zijn vriend, worden de leerlingen uitgedaagd het verhaal van Leila en Robbert in te vullen. Aan fantasie heeft deze klas geen gebrek. Leila is namelijk in de sportschool Wilders tegengekomen en hij eist van haar dat zij haar hoofddoek afdoet. Zij weigert volgens de leerlingen waarna Wilders probeert de hoofddoek af te trekken. Voor Robbert is bedacht dat hij een interview met de koningin mist omdat hij met zijn rolstoel het gebouw niet in komt. Bij zijn pogingen de drempel over te gaan valt de rolstoel om en lachen omstanders hem uit.

Deze fantasie komt ook van pas bij het maken van de muurkrant. Leerlingen halen inspiratie uit de zelf meegebrachte tijdschriften en foldermateriaal van het MDRA. Creatief is deze klas zeker. Het resultaat is te bezichtigen in het klaslokaal.

-A +A