Winnaars bij de Respectestafette op Thamen

Maandag 20 juni is het schoolproject Respectestafette 2011, uitgevoerd door het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA), feestelijk afgesloten met de prijsuitreiking. Tweedejaars VMBO-leerlingen (48) van R.K. Scholengemeenschap Thamen in Uithoorn hebben brieven uitgewisseld met penvrienden (19) die zich belangeloos hebben ingezet om discriminatie en vooroordelen bespreekbaar te maken.

slotbijeenkomst REIn de aula ging de slotbijeenkomst van start met een prachtig verslag van de filmdag, gemaakt door leerlingen Ralph en Claudio. Volgens Ralph is respect belangrijk en verdient iedereen het. Tijdens korte interviews mochten penvrienden aangeven wat hun drijfveer was voor deelname aan het project. Penvriend Jose lichtte toe dat hij graag aan anderen wil laten zien wat het betekent om gediscrimineerd te worden. Volgens penvriend Karolijne is het erkennen dat iedereen wel eens discrimineert een belangrijke les geweest voor iedere deelnemer tijdens dit project.

De jury, bestaande uit voorzitter Ger Jägers (schooldirecteur), Dagmar Oudshoorn (burgemeester Uithoorn) en Erwin Oudshoorn (eigenaar mediabedrijf www.tribble.nl en oudleerling van Thamen) had de moeilijke taak gekregen om prijzen te verdelen over de genomineerde briefwisselingen en films. Jaime Pechler kreeg de eerste prijs voor zijn briefwisseling met penvriend Bastiaan. Volgens de jury had hij een volwassen kijk op de situatie van huisvader Bastiaan en kwam hij met goede adviezen. De tweede prijs werd gegeven aan Jessica Omzigt. Zij schreef met penvriend Anke over de beperkingen die een rolstoel met zich meebrengt. Zij werd geprezen om haar openheid maar ook vanwege haar positieve instelling. Beau Meeuwis kreeg de derde prijs vanwege haar eerlijke maar toch respectvolle manier van het geven van haar mening aan penvriend Ruud.

Na de bekendmaking van de prijswinnaars werden onder luid geklap, gelach en soms gegil voor het eerst de films getoond die de leerlingen hadden gemaakt. De film Haat kreeg een tweede prijs omdat er essentiële vragen worden gesteld die discriminatie als gegeven goed ontkrachten. De prijs voor de Beste Film 2011 werd gegeven aan de groep die prachtig weergaf hoe op een zaterdagmiddag bijde familie Janssens de sfeer werd verpest door de kortzichtigheid van de vader. Volgens de burgemeester een duidelijk voorbeeld van hoe een vader anno 2011 nog steeds zou kunnen reageren. Vooral de tegenvraag: ‘wat is normaal’ vond de burgemeester een sterke zin omdat het daar om draait tijdens dit project.

Ter afsluiting kregen alle betrokkenen de gebundelde brieffragmenten overhandigd en konden de leerlingen eindelijk hun penvrienden ontmoeten.

 

U kunt een exemplaar van de bundeling opvragen bij Corinne Izaaks, projectleider bij het MDRA (c.izaaks@mdra.nl of 020 638 55 51). Of kijk eens op:  http://mdra.nl/wat-doet-mdra/projecten. Daar vind je de film en het boekje.

-A +A