Voorlichting onderwijs

Het MDRA biedt informatieve en interactieve gastlessen over de thema's vooroordelen en discriminatie. De lessen passen goed binnen het thema burgerschap. Door middel van aansprekende voorbeelden uit de praktijk van het MDRA, opdrachten en discussie leren leerlingen en studenten wat discriminatie is, wat discriminatie met mensen kan doen en hoe de leerling zelf een bijdrage kan leveren aan het verminderen van discriminatie.

Het MDRA heeft een aanbod voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo) MBO (alle niveaus) en het HBO.

-A +A