Klachtenbehandeling

Het merendeel van de klachten die MDRA ontvangt wordt met succes afgehandeld. Meestal in dialoog met de wederpartij, soms door vervolgstappen zoals een procedure bij Het College voor de Rechten van de Mens (CRM), voorheen Commissie Gelijke Behandeling (CGB) of aangifte bij de politie. Lees meer.

Door melding te doen behartigt u niet alleen uw eigen belangen, maar ook die van anderen. Regelmatig komt het bijvoorbeeld voor dat een organisatie haar beleid na een klacht verandert, om zo ongelijke behandeling in de toekomst te voorkomen.

Hoe vaker er melding wordt gedaan, hoe scherper ook het beeld waar in onze samenleving het risico op ongelijke behandeling groot is.

-A +A