Voorlichting

MDRA heeft ruime ervaring met het geven van gastlessen, zowel in basis- als voortgezet onderwijs. De inhoud en werkvormen stemmen we zorgvuldig af op de groep leerlingen en het lesprogramma. Het programma Discriminatie & Recht is speciaal ontwikkeld voor het hoger beroepsonderwijs. Recent heeft MDRA ook de discriminatie-tour georganiseerd. Op verzoek nemen we groepen mee langs belangrijke monumenten en kunnen zij aan de hand van een heldere routebeschrijving en vragenlijst de tour onder begeleiding beleven.

Naast voorlichting in het onderwijs, is MDRA ook actief binnen bedrijven en instellingen. Hierbij moet gedacht worden aan het opstellen van een gedragscode of klachtenregeling, maar ook het organiseren van trainingen op de werkvloer.

MDRA ontvangt regelmatig groepen uit het buitenland om hen te informeren over discriminatie in onze regio en andere delen van Nederland. Hierbij wordt wetgeving aangehaald evenals cijfers en casestudies.  

-A +A