klachtenregeling

De meeste bedrijven en instellingen kennen een duidelijke klachtenregeling voor klanten. Aan een goede relatie met de klant wordt immers waarde gehecht. Maar wat voor klanten geldt, geldt in toenemende mate ook voor de eigen medewerkers. Zij vormen tenslotte het kapitaal van de organisatie. Een interne klachtenregeling is een wezenlijk onderdeel van zorgvuldig personeelsmanagement.

Advies en ondersteuning
MDRA biedt bedrijven en instellingen informatie en advies voor het opstellen van een klachtenregeling. Zo’n klachtenregeling is echter altijd maatwerk en het opstellen ervan is niet eenvoudig. In nauw overleg kunt u deze regeling ook door een van de adviseurs laten ontwikkelen.

Meer weten?
Neem vrijblijvend contact op met MDRA en vraag naar de adviseur gedragscodes en klachtenafhandeling.
 

-A +A