Let op! Wij zijn verhuisd. Je vindt ons nu op de Hobbemakade 29-H. Wil je langskomen, maak je dan even een afspraak? Ons telefoonnummer is nog hetzelfde: 020-638 55 51.

Let op! Wij zijn verhuisd. Je vindt ons nu op de Hobbemakade 29-H.

Discriminatiecijfers Discriminatie.nl Regio Amsterdam 2023

“Aantal discriminatiemeldingen in Regio Amsterdam is met 26% gestegen!” ‘

In 2023 heeft het Discriminatie.nl Regio Amsterdam (DRA, voorheen Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam) 862 meldingen van discriminatie ontvangen ten opzichte van 684 meldingen in 2022. De meeste meldingen gaan wederom over discriminatie op grond van herkomst en huidskleur. Daarnaast was er sprake van een sterke stijging in de meldingen op grond van geslacht en beperking/chronische ziekte. Een zorgwekkende ontwikkeling betreft een verdubbeling van het aantal discriminatie incidenten binnen het onderwijs, waarvan het merendeel van de meldingen zich afspeelden binnen het primair onderwijs. Ook in 2023 kreeg het DRA de meeste meldingen binnen over discriminatie binnen de arbeidsmarkt. In de regio Amsterdam werden hierover maar liefst 170 discriminatiemeldingen ontvangen. Het DRA presenteert haar inzichten en overige cijfers in het jaarverslag 2023.

Het aantal ontvangen discriminatiemeldingen gedurende 2023 laat opnieuw zien dat de groei van het aantal meldingen aan het doorzetten is. Discriminatie.nl Regio Amsterdam vindt de stijgende trend enorm zorgwekkend. Bekend is dat de meldingen slechts het topje van de ijsberg zijn. Het registreren van discriminatiemeldingen is zeer belangrijk om duiding te kunnen geven aan terugkerende patronen en daarop te anticiperen. Daarom roepen we iedereen op die discriminatie heeft meegemaakt altijd een melding te maken. Daarnaast wordt er bijstand en advies gegeven en krijgen we inzicht in de incidenten. Op basis hiervan kunnen de gemeenten hun anti-discriminatiebeleid aanpassen en uitvoeren.

Herkomst/huidskleur, geslacht en handicap/chronische ziekte in de top 3
Herkomst en huidskleur is de discriminatiegrond waar het DRA de meeste meldingen over binnenkrijgt. Dit aantal steeg fors, van 318 meldingen in 2019 naar 438 meldingen in 2023 waarvan een kwart van de meldingen anti-Zwart racisme betrof. Daarnaast was er een significante stijging in de meldingen op basis van geslacht. In 2023 werden er 95 meldingen gemaakt op grond van geslacht – een stijging vergeleken met de 70 meldingen in 2022. Ook laat het aantal meldingen over discriminatie op grond van handicap/chronische ziekte een stijgende trend zien. In 2022 betrof het 61 meldingen wat in 2023 steeg naar maar liefst 91 meldingen.

Onderwijs
De 65 meldingen van discriminatie binnen alle lagen van het onderwijs geven een zorgwekkende ontwikkeling weer. Het merendeel van de incidenten speelde zich af binnen het primair onderwijs en betrof veelal anti-Zwart racisme evenals moslimdiscriminatie. Het is opvallend dat docenten en scholen geen intern beleid hebben voor wanneer er sprake is van discriminatoir gedrag en dit veelal wegzetten als zijnde pestgedrag. Daarnaast komt het met regelmaat voor dat de zorgen van ouders worden genegeerd en scholen weigeren in te grijpen.  

Arbeidsmarkt grootste discriminatieterrein
Ook in 2023 was discriminatie op de arbeidsmarkt het terrein waarover het DRA de meeste meldingen ontving. De meeste incidenten vonden plaats op de werkvloer en gedurende de werving en selectieprocedure. Het DRA maakt in haar registratiesystemen onderscheid tussen (1) voorvallen gemeld door de inwoners van de regio en (2) voorvallen van discriminatie jegens eenieder die plaatsvonden in de regio. In de regio Amsterdam werden 170 discriminatiemeldingen gemeld door haar inwoners. Veruit de meeste meldingen (143) van arbeidsmarktdiscriminatie vonden plaats binnen Amsterdam. Daarnaast was er veelvuldig sprake van een vijandige bejegening en/of omstreden behandeling jegens de melder.

Antisemitisme en moslimdiscriminatie
Het aantal meldingen van antisemitisme bij het DRA steeg van 23 in 2022 naar 48 in 2023. Ongeveer een derde van deze meldingen betreft feitelijk gezien geen antisemitisme. Het is opvallend dat melders meer aspecten als antisemitische daden beschouwen. Het gaat bijvoorbeeld om het dragen van een Palestijnse sjaal, het zien van een Palestijnse vlag en pro-Palestina demonstraties, die wettelijk gezien niet strafbaar zijn.

Het aantal meldingen van moslimdiscriminatie is gestegen van 47 in 2022 naar 56 in 2023, waarbij de overgrote meerderheid van de incidenten zich afspelen binnen het (basis)onderwijs, gevolgd door de collectieve voorzieningen en de arbeidsmarkt.

Behandeling, begeleiding en bemiddeling
Als anti-discriminatiebureau is het de primaire taak van het DRA om bijstand te verlenen aan burgers die met discriminatie in aanraking komen. Ruim de helft van het aantal meldingen vraagt daarom. Zo was er voor slachtoffers psychosociale opvang of begeleiding bij het doen van een aangifte, ondersteuning in weerbaarheid of werd er namens melders gevraagd om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens. Daarnaast is het DRA het gehele jaar aanspreekbaar geweest voor alle inwoners van Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en stadsgebied Driemond-Weesp.

[responsivevoice_button voice="Dutch Male" buttontext="Luister naar deze pagina"]