Let op! Wij zijn verhuisd. Je vindt ons nu op de Hobbemakade 29-H. Wil je langskomen, maak je dan even een afspraak? Ons telefoonnummer is nog hetzelfde: 020-638 55 51.

Let op! Wij zijn verhuisd. Je vindt ons nu op de Hobbemakade 29-H.

Drie nieuwe bestuursleden bij Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam

Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) heeft per 7 februari 2023 drie nieuwe bestuursleden geïnstalleerd:
Amber Kegel, Ismail Şimşek en Elijah Alvares.

Vanwege de afloop van de zittingstermijnen van enkele bestuursleden van het MDRA is via verschillende kanalen gezocht naar een nieuwe vertegenwoordiging van de inwoners van Amsterdam en omliggende gemeenten. Met de benoeming van de drie nieuwe bestuursleden zijn de verschillende expertises binnen het bestuur uitgebreid. Het MDRA is verheugd met de toetreding van deze drie bestuursleden. Het huidige bestuur kent daarmee, na de eerdere benoeming van een nieuwe voorzitter en secretaris in december 2022, acht bestuursleden.

Amber Kegel (Amsterdam, 1993) is onderzoeker arbeidsmarktdiscriminatie en psychosociale arbeidsbelasting bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Hiervoor zette zij zich als beleidsmedewerker bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in voor kwetsbare groepen in de arbeidsmarkt. Binnen het ministerie is zij ook actief als ambassadeur Diversiteit & Inclusiviteit, waarvoor zij in 2021 de prijs voor diversiteitsheld won. Tijdens haar studie in de Gezondheid- en Levenswetenschappen droeg zij bij aan verschillende wetenschappelijke publicaties gericht op gezondheidsverschillen.
Met haar wetenschappelijke achtergrond en ervaring bij de Rijksoverheid hoopt Amber zich als bestuurslid in te zetten voor problemen die raken aan haar kernwaarden: rechtvaardigheid, gelijkheid en gezondheid.

Ismail Şimşek (Tarsus, 1969) is Managing Director bij GGZ-praktijk Terra Mental Health. Hij is van huis uit bestuurskundige. Ismail heeft bestuurlijke ervaring, onder meer als voorzitter bestuur Stichting Vrienden van de Parnassia groep en als bestuurslid bij Nederlands Migratie Instituut. Ismail is getrouwd en heeft drie kinderen. ‘’Mijn missie is, opkomen voor mensen die worden gediscrimineerd vanwege hun geloofsovertuiging, sekse, huidskleur, afkomst, leeftijd.’’

Elijah Alvares (Amsterdam, 1997) is een ondernemende en praktijkgerichte bestuurskundige. Hij werkt als projectleider bij de Hogeschool van Amsterdam en heeft de opleidingen Onderwijsassistent en Bestuurskunde afgerond. Hij heeft bestuurlijke ervaring opgedaan binnen de vakbond, het onderwijs en verenigingspolitiek. Eerder werkte hij in het basisonderwijs en was hij stadsdeelcommissielid in Amsterdam-Noord. Alvares is door zijn multidisciplinaire achtergrond in staat om vanuit verschillende invalshoeken mee te werken aan pragmatische en duurzame strategieën, met de mens centraal.
“Zoveel vraagstukken vandaag de dag komen voort uit onrechtvaardige beleidskeuzes en gebrek aan mensgericht werken. Dit treft groepen in onze samenleving extra hard. Het MDRA vervult een essentiële rol op het snijvlak van dienstverlening, kennis en belangenbehartiging.’’

Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam is een onafhankelijke stichting met als doel het aanpakken en voorkomen van discriminatie en het beïnvloeden van maatschappelijke processen die daaraan ten grondslag liggen. Het MDRA heeft een wettelijke taak om klachten over discriminatie te registreren, te behandelen en te zoeken naar oplossingen. Het MDRA is er voor alle inwoners van de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en stadsgebieden Driemond en Weesp.

De zittingstermijn van de onbezoldigde bestuursleden is 3 jaar; men kan eventueel eenmaal herbenoemd worden voor eenzelfde periode.

Het volledige bestuur (van links naar rechts): Ismail Şimşek, Mark Schuilenburg, Elijah Alvares, Carina van Eck, Danny ten Veen, Hui Hui Pan, Dennis Boutkan en Amber Kegel.
[responsivevoice_button voice="Dutch Male" buttontext="Luister naar deze pagina"]