Discrimination rates Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam 2020

Meldingen van discriminatie neemt fors toe

Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam presenteert op donderdag 22 april haar jaarverslag 2020. In 2020 vond er een verdubbeling van het aantal meldingen plaats: de meldingen zijn gestegen van 595 in 2019 naar 1309 meldingen in 2020.

Het afgelopen jaar was bijzonder en gebeurde er veel in de samenleving, van de wereldwijde uitbraak van corona tot Black Lives Matter. Dit alles heeft ook haar weerslag gehad op het MDRA. Zo heeft het Meldpunt veel meldingen van discriminatie ontvangen van mensen met een Aziatische achtergrond vanwege discriminerende opmerkingen over het coronavirus en mensen met een Aziatisch uiterlijk. De Black Lives Matter beweging organiseerde een protest in Amsterdam op 1 juni 2020, waar meer dan 5.000 mensen zich uitspraken tegen discriminatie en racisme. Het groeiende onbehagen in de Nederlandse samenleving over discriminatie en racisme weerspiegelde zich in het aantal meldingen bij het Meldpunt, met een stijging van maar liefst 120% ten opzichte van 2019. Net als in 2019 ging meer dan de helft van de meldingen over discriminatie op basis van herkomst/huidskleur.

Herkomst en huidskleur weer op 1

Origin and skin color is the discrimination ground on which the Discrimination Hotline receives the most reports each year. This number rose sharply in 2020, with 318 reports in 2019 and 944 reports in 2020. Part of this increase concerns the bulk report about the stigmatizing Radio 10 song Prevention is better than Chinese, with 406 reports. Without counting this bulk report, there is still a significant increase in reports based on origin and skin color in 2020. This represents an increase of nearly 70% compared to 2019. About a quarter of these reports are specifically about anti-black racism (141 reports). Following the corona crisis, there was a sharp increase in reports of anti-Asian racism, with eight reports in 2018, 10 reports in 2019 and a whopping 523 reports in 2020 (117 reports not including the bulk report about the Radio 10 song). These often involve racist insults and scolding, whether or not combined with corona-related remarks.

Labor market largest area of discrimination

Net als voorgaande jaren spelen de meest gemelde incidenten van discriminatie zich af op de arbeidsmarkt. In de regio Amsterdam werden 161 discriminatievoorvallen gemeld die plaatsvonden op de arbeidsmarkt. Meldingen betreffen vaak discriminatie op basis van afkomst of huidskleur, geslacht, leeftijd, beperking of chronische ziekte en godsdienst. De meeste meldingen vinden plaats op de werkvloer, gevolgd door discriminatie tijdens het werving- en selectieproces en discriminatie bij uitstroom (bijvoorbeeld een ontslagprocedure).

Geweld en bedreiging neemt verder toe

Meldingen van geweld en bedreiging namen voor het tweede jaar op rij toe. In 2019 werden 53 meldingen van bedreiging ontvangen, wat verdubbelde naar 107 meldingen in 2020. Hierbij ging het vooral (meer dan 70%) om bedreiging vanwege afkomst en huidskleur. In iets meer dan 15% van de gevallen betreft het bedreiging op grond van seksuele geaardheid. In 2019 kwamen 20 meldingen binnen over geweldsincidenten. Dit aantal groeide naar 45 meldingen in 2020. Bij bijna 60% van de gewelddadige incidenten werd herkomst of huidskleur als discriminatiegrond genoemd. Bij 30% van de meldingen werd seksuele geaardheid genoemd en bij drie meldingen was er sprake van geweld tegen transgender personen.

Treatment, counseling & mediation

Als anti-discriminatievoorziening is de primaire taak van het Meldpunt Discriminatie bijstand te verlenen aan burgers die met discriminatie in aanraking komen. De helft van het aantal meldingen vraagt daar om. Zo was er voor slachtoffers psychosociale opvang of begeleiding bij het doen van aangifte, ondersteuning in weerbaarheid of werd namens melder gevraagd om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens. Ondanks dat we door corona niet altijd op kantoor konden zijn, zijn we het hele jaar aanspreekbaar geweest voor alle inwoners van Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Veel landelijke publiciteit kreeg ons rapport ‘Anti-zwart racisme in de regio Amsterdam’. Dat rapport gaf inzage in de aard, omvang en persoonlijke impact van anti-zwart racisme. Ook onze nieuwe website en berichten op social media droegen bij aan een grotere zichtbaarheid van het Meldpunt.

Click here To download the annual report.