Rapporten & onderzoek

Plan político plurianual 2022 - 2025

Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam wil in de beleidsperiode 2022-2025 voortbouwen op de ingeslagen weg van het meerjarenbeleidsplan 2019-2021. Daarnaast wil het MDRA via de activiteiten een belangrijk doel van het college Amsterdam ondersteunen: het werken aan het stroomlijnen van meldingen binnen één systeem, met het MDRA als hét meldpunt voor discriminatie (zie Raadsbrief aanpak …

Plan político plurianual 2022 - 2025 Leer más »

Investigación sobre la tramitación de quejas por discriminación en organizaciones de Ámsterdam

Arbeidsdiscriminatie is jaarlijks het terrein waarop het MDRA de meeste meldingen ontvangt. In 2021 voerde het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) onderzoek uit naar de manier waarop Amsterdamse organisaties interne klachten van discriminatie afhandelen. Het MDRA onderzocht alle meldingsdossiers uit 2018, 2019 en 2020 waarbij de melder het incident intern aankaartte binnen hun bedrijf (bij …

Investigación sobre la tramitación de quejas por discriminación en organizaciones de Ámsterdam Leer más »

7 consejos para una gestión integradora de las denuncias por discriminación

Discriminatie op het werk is een duidelijk signaal dat er ruimte is voor groei op het gebied van diversiteit en inclusie. Voor het creëren van een inclusief bedrijf is het van essentieel belang dat discriminatie bespreekbaar is en werknemers discriminatie durven aan te kaarten. Daarnaast is het belangrijk dat interne discriminatieklachten adequaat afgehandeld worden en …

7 consejos para una gestión integradora de las denuncias por discriminación Leer más »

El partido denunciante habla: discriminación musulmana

‘Melder aan het woord’ is een uitgave van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam die inzoomt op een specifieke discriminatiegrond. Deze publicatie geeft inzicht in hoe het voelt voor Amsterdammers om moslimdiscriminatie mee te maken. Na een kort cijfermatig overzicht komen verschillende melders van moslimdiscriminatie aan het woord die in 2018, 2019 of 2020 een melding …

El partido denunciante habla: discriminación musulmana Leer más »

Racismo contra los negros en la región de Ámsterdam

Het overzichtsrapport ‘anti-zwart racisme in de regio Amsterdam’ geeft inzage in de aard, omvang en persoonlijke impact van ervaren anti-zwart racisme en discriminatie. Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam registreert sinds 2017 expliciet deze vorm van discriminatie en deed onderzoek naar deze meldingen die over de jaren 2017, 2018 en 2019 zijn binnengekomen. Drie hoofdpunten komen …

Racismo contra los negros en la región de Ámsterdam Leer más »