Junta de Derechos Humanos: 2021 Discrimination Monitor

Samenvatting
In de monitor Discriminatiezaken beschrijven we hoe vaak mensen bij het College aankloppen. Mensen kunnen een vraag stellen over discriminatie of een melding doen. Ook kunnen ze het College verzoeken om een oordeel uit te brengen over iets dat zij hebben meegemaakt. In de monitor zetten we alle cijfers op een rij.

Dit jaar staat het thema seksuele intimidatie centraal. De meldingen bij het College voor de Rechten van de Mens en de grote maatschappelijk aandacht voor enkele opvallende seksuele intimidatiezaken, zijn reden om deze vorm van discriminatie dit jaar extra uit te lichten in de monitor.

Opvallend in de monitor is het grote aantal klachten en meldingen over de rechten van mensen met een beperking. Zij kunnen reizen, meedoen aan activiteiten of een baan hebben op de arbeidsmarkt, als organisaties aanpassingen treffen. Onze monitor laat nu al voor de zesde keer op rij zien dat dit te weinig gebeurt.

Download de Monitor aquí en de Infographic aquí.

Fuente: College voor de Rechten van de Mens.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Correo electrónico