Cifras de la discriminación Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam 2020

Meldingen van discriminatie neemt fors toe

Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam presenteert op donderdag 22 april haar jaarverslag 2020. In 2020 vond er een verdubbeling van het aantal meldingen plaats: de meldingen zijn gestegen van 595 in 2019 naar 1309 meldingen in 2020.

Het afgelopen jaar was bijzonder en gebeurde er veel in de samenleving, van de wereldwijde uitbraak van corona tot Black Lives Matter. Dit alles heeft ook haar weerslag gehad op het MDRA. Zo heeft het Meldpunt veel meldingen van discriminatie ontvangen van mensen met een Aziatische achtergrond vanwege discriminerende opmerkingen over het coronavirus en mensen met een Aziatisch uiterlijk. De Black Lives Matter beweging organiseerde een protest in Amsterdam op 1 juni 2020, waar meer dan 5.000 mensen zich uitspraken tegen discriminatie en racisme. Het groeiende onbehagen in de Nederlandse samenleving over discriminatie en racisme weerspiegelde zich in het aantal meldingen bij het Meldpunt, met een stijging van maar liefst 120% ten opzichte van 2019. Net als in 2019 ging meer dan de helft van de meldingen over discriminatie op basis van herkomst/huidskleur.

Herkomst en huidskleur weer op 1

El origen y el color de la piel es el motivo de discriminación por el que la Agencia Neerlandesa contra la Discriminación recibe más denuncias cada año. Este número aumentó considerablemente en 2020, con 318 informes en 2019 y 944 informes en 2020. Parte de este aumento tiene que ver con el informe masivo sobre la canción estigmatizante de Radio 10 Más vale prevenir que curarcon 406 denuncias. Excluyendo esta notificación masiva, sigue habiendo un aumento sustancial de las notificaciones basadas en el origen y el color de la piel en 2020. Esto representa un aumento de casi 70% en comparación con 2019. Aproximadamente una cuarta parte de estas denuncias se refieren específicamente al racismo contra los negros (141 denuncias). Tras la crisis de Corona, hubo un fuerte aumento en el número de informes sobre racismo antiasiático, con ocho informes en 2018, 10 informes en 2019 y la friolera de 523 informes en 2020 (117 informes excluyendo el informe masivo sobre la canción de Radio 10). Estos suelen implicar insultos racistas e increpaciones, combinados o no con comentarios relacionados con la corona.

El mercado laboral es el mayor ámbito de discriminación

Net als voorgaande jaren spelen de meest gemelde incidenten van discriminatie zich af op de arbeidsmarkt. In de regio Amsterdam werden 161 discriminatievoorvallen gemeld die plaatsvonden op de arbeidsmarkt. Meldingen betreffen vaak discriminatie op basis van afkomst of huidskleur, geslacht, leeftijd, beperking of chronische ziekte en godsdienst. De meeste meldingen vinden plaats op de werkvloer, gevolgd door discriminatie tijdens het werving- en selectieproces en discriminatie bij uitstroom (bijvoorbeeld een ontslagprocedure).

Geweld en bedreiging neemt verder toe

Meldingen van geweld en bedreiging namen voor het tweede jaar op rij toe. In 2019 werden 53 meldingen van bedreiging ontvangen, wat verdubbelde naar 107 meldingen in 2020. Hierbij ging het vooral (meer dan 70%) om bedreiging vanwege afkomst en huidskleur. In iets meer dan 15% van de gevallen betreft het bedreiging op grond van seksuele geaardheid. In 2019 kwamen 20 meldingen binnen over geweldsincidenten. Dit aantal groeide naar 45 meldingen in 2020. Bij bijna 60% van de gewelddadige incidenten werd herkomst of huidskleur als discriminatiegrond genoemd. Bij 30% van de meldingen werd seksuele geaardheid genoemd en bij drie meldingen was er sprake van geweld tegen transgender personen.

Tratamiento, asesoramiento y mediación

Als anti-discriminatievoorziening is de primaire taak van het Meldpunt Discriminatie bijstand te verlenen aan burgers die met discriminatie in aanraking komen. De helft van het aantal meldingen vraagt daar om. Zo was er voor slachtoffers psychosociale opvang of begeleiding bij het doen van aangifte, ondersteuning in weerbaarheid of werd namens melder gevraagd om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens. Ondanks dat we door corona niet altijd op kantoor konden zijn, zijn we het hele jaar aanspreekbaar geweest voor alle inwoners van Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Veel landelijke publiciteit kreeg ons rapport ‘Anti-zwart racisme in de regio Amsterdam’. Dat rapport gaf inzage in de aard, omvang en persoonlijke impact van anti-zwart racisme. Ook onze nieuwe website en berichten op social media droegen bij aan een grotere zichtbaarheid van het Meldpunt.

Haga clic en aquí Para descargar el informe anual.