Let op! Wij zijn verhuisd. Je vindt ons nu op de Hobbemakade 29-H. Wil je langskomen, maak je dan even een afspraak? Ons telefoonnummer is nog hetzelfde: 020-638 55 51.

Let op! Wij zijn verhuisd. Je vindt ons nu op de Hobbemakade 29-H.

Vuelve a aumentar la entrada de delitos de discriminación en la OM en 2021

Het Openbaar Ministerie nam in 2021 meer feiten in behandeling waarbij er een verdenking was van discriminatie dan in 2020. Vorig jaar ging het om 485 feiten, 76 meer dan in 2020. Dat blijkt uit het rapport Cijfers in Beeld 2021 van het OM, dat vandaag is gepubliceerd.

Cijfers in Beeld 2021 beschrijft de aard en omvang van de discriminatiefeiten die in 2021 bij het OM instroomden. Het OM behandelt alleen de vormen van discriminatie die strafbaar gesteld zijn in het Wetboek van Strafrecht. Hieronder vallen twee soorten feiten: feiten die specifiek gaan over discriminatie (specifieke discriminatiefeiten) en andere feiten waarbij een discriminatieaspect meespeelt, zoals mishandeling (ook wel codis-feiten genoemd: commune feiten met een discriminatieaspect).  

In 2021 nam het OM in totaal 485 feiten in behandeling waarbij er een verdenking was van een vorm van discriminatie. Dat zijn er 76 meer dan in 2020. Bij 157 van deze feiten ging het specifiek om discriminatie, de overige feiten (328) betrof feiten waarbij discriminatie een rol speelde. Bij de specifieke discriminatiefeiten ging het in de meeste gevallen om het delict groepsbelediging (73%), terwijl het bij de overige feiten vaak om belediging van een individu ging (72%). Discriminatie op grond van ras werd bij beide type feiten het vaakst geregistreerd (respectievelijk 44% en 51%). Het aantal registraties van discriminatie op grond van hetero- of homoseksuele gerichtheid steeg ten opzichte van 2020 fors. Verder werden bij beide soorten de meeste feiten geregistreerd bij het parket Amsterdam en vond de meeste discriminatie plaats in de openbare ruimte.

De cijfers in dit rapport geven niet weer hoeveel discriminatie-incidenten zich in 2021 in Nederland daadwerkelijk hebben voorgedaan. Niet alles wat men als discriminatie kan ervaren, is strafbaar. Bovendien komt niet alles wat strafbaar is bij het OM terecht. Er wordt lang niet altijd aangifte gedaan van discriminatie. Ook kan het voorkomen dat er na onderzoek geen verdachte wordt gevonden of dat er onvoldoende bewijs is. Dit zijn enkele factoren die verklaren waarom het aantal ingestroomde feiten bij het OM altijd lager is dan de registraties bij de politie.  

Het rapport Cijfers in Beeld 2021 is opgesteld door het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie van het OM. Dit expertisecentrum is er verantwoordelijk voor dat discriminatiezaken die bij het OM terechtkomen zorgvuldig en goed worden opgepakt en behandeld. 

Download aquí Cijfers in Beeld 2021.
Fuente: Om.nl

[responsivevoice_button voice="Holandés Masculino" buttontext="Escucha esta página"]