Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam busca una secretaria inspirada

Organización 

Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam werkt als onafhankelijke stichting en regionale anti-discriminatievoorziening (ADV) aan het aanpakken en voorkomen van discriminatie. Het Meldpunt Discriminatie voert daarmee de wettelijke taken op basis van de Wet Gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen uit voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en stadsgebied Weesp- Driemond en ontvangt daarvoor subsidie van deze gemeenten. 

Wij voeren deze taken uit voor alle gemeenten in de regio, met lokale en landelijke instellingen op het gebied van gelijke behandeling en anti-discriminatie. Dat doen we door middel van: 

 • Klachtenbehandeling; 
 • Voorlichting en advies; 
 • Uitvoeren van onderzoek; 
 • Preventie en educatie. 

El Meldpunt Discriminatie ofrece un servicio independiente y accesible al que puede acudir cualquier persona de la región de Ámsterdam que se enfrente a un caso de discriminación. Meldpunt Discriminatie tramita estas denuncias conforme a la legislación sobre igualdad de trato, media y busca soluciones duraderas. 

Ook zorgt het Meldpunt Discriminatie voor registratie om zo aard en reikwijdte van discriminatie zichtbaar te maken en bijvoorbeeld lokale overheden van informatie te voorzien voor het maken van beleid. Verder doet het Meldpunt Discriminatie onderzoek, adviseert, geeft trainingen, zorgt voor publieksvoorlichting en werkt samen met partners.  

Estructura y gobernanza 

Op ons kantoor in Amsterdam werkt een compact team. De directeur heeft de dagelijkse leiding. Het bestuur houdt toezicht, adviseert de directeur en bestaat uit minimaal vijf leden. Wij hanteren de Governance Code Sociaal Werk.  

Belangrijkste taken van het bestuur 

 • Toezicht en controle op de directie; 
 • Gevraagd en ongevraagd advies aan de directie; 
 • Bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor de organisatie, het mandaat en de missie, inclusief goed werkgeverschap en financiën. 

Het bestuur opereert collegiaal. Naast de benodigde generalistische blik heeft ieder bestuurslid aandacht voor een of meer van de volgende aandachtsvelden: openbaar bestuur en strategie; financiën en bedrijfsvoering; arbeidsmarkt; onderwijs; wetenschap en onderzoek; juridische zaken, personeel; marketing en communicatie; kennis van het ADV-werkveld, samenwerkingspartners en cliënten. Het bestuur is als geheel maatschappelijk breed geïnformeerd, waarbij ieder lid relevante netwerken heeft. 

Profiel bestuursleden 

 • Duidelijke en realistische visie op in- en uitsluiting, op het effectief aanpakken van discriminatie en op de positionering van het Meldpunt Discriminatie; 
 • Kennis van de diverse discriminatiegronden;  
 • Gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen; 
 • Zakelijke kijk op het besturen van een non-profit instelling; 
 • Is betrouwbaar en integer; 
 • Voldoende beschikbaarheid, energie en flexibiliteit. 

Profiel Secretaris 

Van de secretaris verwachten wij een goede mondelinge en schriftelijke communicatie; bewaakt de tijdige indiening van (meerjaren) plannen en begrotingen; het samen met de voorzitter en directeur voorbereiden van vergaderingen; Eindverantwoordelijk voor de juiste archivering van bestuurlijke stukken en affiniteit met een goed gedocumenteerde besluitvorming. Samen met de voorzitter, de penningmeester en de directeur bewaakt de secretaris tijdige follow-up van besluiten en actiepunten.  

De sfeer en wijze van omgang binnen onze organisatie is open, betrokken en professioneel waarbij ieders kracht wordt benut. Wij streven bij de samenstelling van het bestuur naar een afspiegeling van de populatie van de Amsterdamse regio. Bestuurlijke ervaring is een pré. Wij bieden de kans om maatschappelijke impact te maken. Bij het Meldpunt doe je zinvol bestuurswerk met veel voldoening. Het onbezoldigde bestuur bestaat uit ten minste vijf personen. De zittingstermijn van een bestuurslid is drie jaar en mag éénmaal verlengd worden.  Het bestuur komt gemiddeld zes keer per jaar in vergadering bijeen. 

Interesse? 

Voel je je aangesproken en zou je samen met ons willen opkomen tegen discriminatie en racisme, dan ontvangen we een reactie graag uiterlijk vóór 27 november 2023. De brief met CV kan per e-mail gestuurd worden naar secretaris@mdra.nl 

Algemene informatie en de jaarverslagen staan op onze website (www.mdra.nl).