Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam breidt bestuur uit met Marie Ricardo, Raoul White en Hui-Hui Pan

Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) maakt bekend dat het bestuur afgelopen jaar is uitgebreid met drie nieuwe bestuursleden. Marie Ricardo is op 9 juni benoemd als nieuw bestuurslid, daarvoor zijn in september vorig jaar Raoul White en Hui-Hui Pan (tevens penningmeester) al toegetreden tot het bestuur.

De uitbreiding van het bestuur zorgt voor een verbreding van de vertegenwoordiging van de inwoners van Amsterdam en de omliggende gemeenten. Bij de benoeming van de nieuwe bestuursleden heeft ook meegespeeld dat de verbinding met grassroots organisaties verder is versterkt. En tot slot is het bestuur versterkt om het werk van het MDRA beter te kunnen ondersteunen; het MDRA heeft te maken met toenemende volumes aan meldingen. Daarnaast wil het MDRA meer outreachend werken door meer contacten te leggen in het werkveld.

Raoul White is zelfstandig adviseur en werkt als manager welzijn bij Swazoom in Amsterdam. Hij heeft een opleidingsachtergrond in sociaal werk, HR en sociale wetenschappen en vervult daarnaast verschillende vrijwilligers- en bestuursfuncties in zowel welzijn als sport.

Hui-Hui Pan is een organisator, strateeg en verbinder en oprichter van Pan Asian Collective en omroep PAC (Pan Asian Connections). Sinds 2006 is zij actief op het gebied van diversiteit en inclusie en Aziatische representatie, met een focus op de Nederlandse kunst, cultuur- en mediasector. Ze heeft een opleidingsachtergrond in economie en internationaal management en cross-culturele communicatie.

Marie Ricardo is strategisch directeur van COC Nederland, alwaar hun daarvoor ook verschillende andere rollen heeft vervuld. Daarnaast heeft hun voor diverse organisaties op het gebied van gender, seksualiteit, mensenrechten en inclusiviteit gewerkt. Ricardo heeft een opleidingsachtergrond in internationaal recht en is gespecialiseerd in gender en gelijkheidsvraagstukken.

Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam is een onafhankelijke stichting met als doel het bestrijden en voorkomen van discriminatie en het beïnvloeden van maatschappelijke processen die daaraan ten grondslag liggen. Het MDRA heeft een wettelijke taak van de gemeenten gekregen om klachten over discriminatie te registreren, deze klachten te behandelen en waar mogelijk te zoeken naar oplossingen De zittingstermijn van de bestuursleden is 3 jaar; ze kunnen eventueel eenmaal herbenoemd worden voor eenzelfde periode. De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt.