Monitor Discriminatie 2019 eenheid Amsterdam

In deze gezamenlijke uitgave publiceren de politie-eenheid Amsterdam en het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam hun discriminatiecijfers op eenheidsniveau. De politie, het College voor de Rechten van de Mens en het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam hebben voor deze uitgave gegevens beschikbaar gesteld.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt.