Let op! Wij zijn verhuisd. Je vindt ons nu op de Hobbemakade 29-H. Wil je langskomen, maak je dan even een afspraak? Ons telefoonnummer is nog hetzelfde: 020-638 55 51.

Let op! Wij zijn verhuisd. Je vindt ons nu op de Hobbemakade 29-H.

Nieuwe bestuursleden Dennis Boutkan en Danny ten Veen bij Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam

Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) heeft per 7 december 2022 twee nieuwe bestuursleden geïnstalleerd: Dennis Boutkan (voorzitter) en Danny ten Veen (secretaris).

Vanwege de afloop van de zittingstermijnen van de huidige voorzitter en secretaris heeft het bestuur van het MDRA via verschillende kanalen gezocht naar een nieuwe vertegenwoordiging van de inwoners van Amsterdam en de omliggende gemeenten. Bij de benoeming van de voorzitter en secretaris is met name gezocht naar een versterking binnen het bestuur om zo de nieuwe koers van het MDRA in de regio verder uit te zetten. Het MDRA heeft naast de vele meldingen ook te maken met een toename van de complexiteit van klachten. Het meldpunt blijft zich inzetten om zo laagdrempelig mogelijk inwoners van de regio Amsterdam, die discriminatie ervaren, zien of horen, te bereiken en te ondersteunen. Het MDRA is verheugd met de toetreding van deze twee bestuursleden.

Dennis Boutkan (Amersfoort, 1966) is zelfstandig organisatie adviseur bij Upstream Consulting. Hij heeft een opleiding in de arbeids- & organisatie psychologie. Hij heeft een brede bestuurlijke ervaring als voorzitter van onder meer COC Amsterdam, bij culturele instellingen als filmfestival De Roze Filmdagen en Pride Photo Award. Hij heeft politieke ervaring opgedaan als raadslid in de gemeente Amsterdam voor de PvdA tussen 2014-2022. Eerder was hij voor Amsterdam als ‘Ambassadeur van de Hoffelijkheid’ lid van het Zevenmanschap. Boutkan kijkt ernaar uit om als voorzitter aan de slag te gaan. “Het MDRA vervult een belangrijke rol bij het bestrijden van discriminatie. Ik heb gezien wat uitsluiting met mensen doet. Werken aan inclusiviteit, zorgen dat iedereen gelijke, eerlijke kansen heeft is voor mij het fundament van een fatsoenlijke samenleving. Daar ga ik mij graag voor inzetten.”

Danny ten Veen (Amstelveen, 1999) is jeugd- en gezinsprofessional, doet de master Klinische Orthopedagogiek en maakt deel uit van het dagelijks bestuur van de voetbalvereniging Amstelveen Heemraad. Hij is ambulant begeleider in de jeugdzorg en heeft onder meer ervaring als jongerencoach en leerlingbegeleider. Ten Veen is door zijn hulpverleningsachtergrond breed
maatschappelijk geïnteresseerd en geschoold. ‘’Ik vind dat iedereen de ruimte moet krijgen zichzelf te kunnen zijn. Ik wil mij hier voor inzetten in mijn bestuurlijke rol en hoop de jongere generatie mee te nemen in bewustwording om bij te dragen aan een inclusieve samenleving.’’

Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam is een onafhankelijke stichting met als doel het aanpakken en voorkomen van discriminatie en het beïnvloeden van maatschappelijke processen die daaraan ten grondslag liggen. Het MDRA heeft een wettelijke taak om klachten over discriminatie te registreren, te behandelen en te zoeken naar oplossingen. Het MDRA is er voor alle inwoners van de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en stadsgebieden Driemond en Weesp.

De zittingstermijn van de onbezoldigde bestuursleden is 3 jaar; men kan eventueel eenmaal herbenoemd worden voor eenzelfde periode.

[responsivevoice_button voice="Dutch Male" buttontext="Luister naar deze pagina"]