Let op! Wij zijn verhuisd. Je vindt ons nu op de Hobbemakade 29-H. Wil je langskomen, maak je dan even een afspraak? Ons telefoonnummer is nog hetzelfde: 020-638 55 51.

Let op! Wij zijn verhuisd. Je vindt ons nu op de Hobbemakade 29-H.

Over ons

Onze missie

Discriminatie.nl Regio Amsterdam is een onafhankelijke stichting met als doel het bestrijden en aanpakken van discriminatie en racisme en het beïnvloeden van maatschappelijke processen die daaraan ten grondslag liggen inclusief alle activiteiten die daartoe kunnen bijdragen.

Onze kerntaken

Onze kerntaken zijn klachtenbehandeling, -bemiddeling en registratie, (beleids)advisering, monitoring en onderzoek, inclusief het opkomen voor collectieve belangen inzake het tegen gaan van discriminatie en racisme in de breedste zin van het woord.  Discriminatie.nl Regio Amsterdam is er voor alle inwoners van Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Stadsgebied Driemond-Weesp. Onze werkzaamheden richten zich op verbinding en tegen discriminatie op alle gronden en terreinen in onze samenleving.

Wat doet Discriminatie.nl Regio Amsterdam?

Iedere gemeente is wettelijk verplicht (via de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen WGA) om een laagdrempelige, onafhankelijke voorziening in te stellen, waar iedereen terecht kan met klachten over discriminatie. Verder hebben wij tot wettelijke taak om die klachten te registreren, zodat de overheid weet wat er speelt op het gebied van discriminatie.
Wij nemen klachten in behandeling die betrekking hebben op de discriminatiegronden zoals vermeld in de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) te weten: godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, herkomst/huidskleur, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, leeftijd, beperking of chronische ziekte, arbeidsduur en arbeidscontract.
Wij werken met veel verschillende organisaties samen om ons doel te bereiken. Zo hebben we goede contacten met allerlei belangenverenigingen, maar ook met bijvoorbeeld Slachtofferhulp Nederland. Wij werken vanuit vastgelegde afspraken nauw samen met de politie en het Openbaar Ministerie. Met deze partijen vindt periodiek een overleg plaats waar (anoniem) zaken besproken worden en de voortgang van aangiftes wordt gevolgd.

Discriminatie.nl is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als ANBI-instelling zijn wij verplicht openheid te geven over een aantal zaken. Deze zijn terug te vinden onder publicaties.

Organisatiestructuur

Organisatie

Het team van Stichting Discriminatie.nl Regio Amsterdam bestaat uit zes klachtenconsulenten, een klachtencoördinator, een beleidsmedewerker, een projectmedewerker en een office manager, die onder leiding staan van de directeur Jerrol Marten.

De Governance code van Discriminatie.nl Regio Amsterdam geeft richting aan de wijze waarop de directie, het team en het bestuur functioneren.
Het bestuur zet zich onbezoldigd in voor de doelstelling van de Stichting en wordt gevormd door:

Werken bij het Meldpunt Discriminatie?

[responsivevoice_button voice="Dutch Male" buttontext="Luister naar deze pagina"]